A projekt bemutatása

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása - mint a Salgótarjáni járás területén a család- és gyermekjóléti központ fenntartója – Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciumban valósítja meg az EFOP-1.4.2-16-2016-00003. azonosítószámú, „Integrált Térségi Gyermekprogramok” megnevezésű, „Esély a gyermekeinknek” című pályázatot. A projekt 2017. november 1 – 2022. április 30-ig tart. A projekt eredményeként csökken a gyermekszegénység, valamint megelőzhető a szegénység újratermelődése, generációk közötti átörökítése. Az elnyert támogatási összeg 400 000 000 Ft. A projekt a Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében, az Európai Szociális Alapból valósul meg.

Specifikus célkitűzések: a szegénység csökkentése érdekében családi gazdálkodási stratégiák átalakítása, jövőkép kialakítása, a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése, körükben a Biztos Kezdet szemlélet elmélyítése, elterjesztése. A hátrányos helyzetű gyerekek iskola és iskolán kívüli képesség-és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében. A humán szolgáltatások kapacitásbővítése a hátrányos helyzetű területeken, a szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködés javítása, cselekvő helyi közösségek kialakítása, önszerveződések ösztönzése és megerősítése.

A projekt célkitűzései összhangban állnak az EFOP-1.4.2-16-os pályázati kiírás, a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, és annak cselekvési terve alapvető céljaival, azáltal, hogy a tervezett intézmény- és szolgáltatásfejlesztések nem általában a közoktatás, a szociális ellátás, a képességfejlesztés, a közösségfejlesztés, vagy épp az egészségügy céljait szolgálják, hanem a szolgáltatásokat el nem érő, szegénységben élő, sokszor földrajzilag is kirekesztett, szegregált közösségek ellátását, szolgáltatásokhoz való hozzáférését és társadalmi, közösségi integrációját akarják megoldani. Mindezeken keresztül a projekt hozzájárul az EU 2020 stratégiában vállalt szegénység csökkentésére irányuló célkitűzés megvalósításához is.

A projekt közvetlen célcsoportját a Salgótarjáni járás 13 településének/településrészének 0-18 éves korú lakossága, különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített gyermekek, valamint ezen gyermekek családtagjai alkotják. A projekt beavatkozásai a 0-3 éves korosztályra is kiterjednek, a szülők bevonásával valósulnak meg.

A projekt részletes tevékenységei: gazdálkodási, pénzkezelési ismeretek, baba-mama klub (Biztos Kezdet szemlélet elterjesztése), védőnői szolgáltatás, mobil utazószolgálat, művészeti nevelés, sport programok, háztartási gazdálkodási tanácsadás, jogi tanácsadás, egészségmegőrzés, szupervízió, továbbképzés, képzés, önkéntes segítő tevékenység fejlesztése, mobil játszótér program, nyári napközis tábor, nyári bentlakásos tábor, ünnepkörökhöz kapcsolódó programok.


További információ kérhető

Somoskői Rita, szakmai vezető

Elérhetőség: 06/20/231 5458

Rezesné Andó Csilla projektvezető

Elérhetőség: 06/20/595 5150

Képek

Jelenlétházas programok


Művészeti nevelés


Egészségmegőrzés


Ünnepkörökhöz kapcsolódó programok


Mobil játszóbusz


Sportprogramok


Szupervízió


Táborok


Napközis táborok


Bentlakásos táborok


Adományozás