Újra közösségi virágosítási akció a Besztercén

20150608_viragositas

A tavalyi sikeres rendezvényhez hasonlóan idén is virágosítási akciót tartanak június 9-én (csütörtökön), 10 órától a Beszterce téren.

A munka szervezését és lebonyolítását a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. munkatársai végzik, akik a helyszínen szívesen fogadják a környék lakóinak segítségét. Illetve lehetőség lesz saját virágpalánták elhelyezésére is a közösségi kiskertekben. 2015-ben a Gyermekkert Tagóvoda óvodásai „örökbe fogadták” a téren álló platánfák körül kialakított kiskerteket, így várhatóan idén ők is újra részt vesznek a kertészkedésben.

Módosult a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

2016-ra tisztán elkülönültek az állami és az önkormányzati feladatok a szociális ellátások biztosítása tekintetében, továbbá kialakult az az ügyféli kör, amely az önkormányzat által biztosított települési támogatást igénybe veszi. A szociális ellátások legfőbb célja, hogy az arra valóban rászorulók támogatása révén több ellátás jusson az érintett segélyezettek részére. A közgyűlés által 2015-ben elfogadott és idén májusban módosított 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján a rendeletben foglalt ellátások szabályozásának felülvizsgálatára került sor. A módosítás érintette többek között a rendkívüli települési támogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén az irányadó jövedelemhatárt, a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a figyelembe vehető gyógyszerköltséget. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén kizáró feltételként került meghatározásra a bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely hiánya, a lakáshasználat jogcíme igazolásának hiánya, valamint ha a kérelmet nem az a személy nyújtja be, akinek a nevére a közüzemi számla kiállításra került. A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén feltétel a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító jogerős határozat, továbbá állástalan személy esetén a nullás jövedelemnyilatkozat helyett az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel igazolása.

A módosított rendelet teljes terjedelemben letölthető itt, illetve megtalálható az önkormányzat alagsori hirdetőjén, továbbá minden felmerülő kérdés esetében a földszinti ügyfélszolgálaton állunk szíves rendelkezésükre.

Felhívjuk a T. Ügyfelek figyelmét, hogy a módosított rendelet 2016. június 15. napjától benyújtott kérelmek esetén kerül alkalmazásra.

Salgótarján, 2016. június 1.

Tóthné dr. Kerekes Andrea sk.
jegyző

Megkezdődik az utak és járdák felújítása

20160606_aszfaltozas

Az elmúlt napokban az önkormányzat szakemberei megkezdték a javításra szoruló utak és járdák előkészítését a felújításra. Az aszfaltozási munka holnaptól indul és a városon végighaladva, a tervek szerint kb. 2 hétig tart. A felületek állapotától és nagyságától függően a javítás foltozást vagy az aszfaltréteg nagyobb, egybefüggő területeinek cseréjét jelenti.

A munkával járó zaj és esetleges korlátozások miatt az önkormányzat kéri a lakosság megértését és türelmét!

Alpolgármesteri fogadóóra

Huszár Máté alpolgármester június 9-én (csütörtök) fogadóórát tart 9:00-tól 12:00-ig.
Előzetes telefonos bejelentkezés szükséges!
Telefonszám: +36 32 314-668