Elektronikus ügyintézés bevezetése az önkormányzati adóhatóságnál

Az elmúlt évben számos technikai újdonságot vezettünk be az önkormányzati adóhatóság munkájában. Lehetővé tettük az adó csoportos beszedési megbízással történő befizetését, a hivatali helyiségekben POS terminált helyeztünk el, az önkormányzat weboldalán virtuális on-line bankkártya elfogadó felületet működtetünk, a QR kóddal ellátott csekkek befizetése okostelefonról mobilfizetési alkalmazással is történhet.

Eddigi fejlesztéseink elsősorban a befizetések technikai egyszerűsítésére irányultak, de további adminisztrációt és ügyintézést segítő intézkedésként, folytatni kívánjuk a modernizálást és 2016. március 1-jétől valamennyi ügyfélkapuval rendelkező ügyfelünk számára elektronikus ügyintézési lehetőséget is biztosítunk. Célunk, hogy az adókötelezettségek teljesítéséhez egy könnyen elérhető, áttekinthető, felhasználó barát felületet biztosítsunk.
A most megvalósuló fejlesztéssel a két legfontosabb adónemmel, az építményadóval és a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentési, bevallási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítését tesszük lehetővé.
A bevezetés évében mind papír alapon, mind elektronikus úton lehetőség lesz a fenti kötelezettségek teljesítésére, azonban 2017. január 1-től, vállalkozó adóalanyaink számára már csak az elektronikus út lesz elérhető.

Az ügyintézés ügyfélkapun keresztül történik, amelynek létrehozása egyszeri regisztrációval lehetséges. A regisztráció nem okoz jelentős adminisztrációs többletet, hiszen ügyfeleink nagyobb hányada már rendelkezik ügyfélkapuval, ismeri az elektronikus utat, mivel az állami adóhatóság felé is ily módon történik az adókötelezettségek teljesítése.

A rendszer alkalmazásához szükség van arra, hogy aki saját nevében (adózó magánszemély/egyéni vállalkozó) jár el, elektronikus meghatalmazás készüljön a nevére, azonban azt, papír alapon nem kell benyújtania az Adóhatósági Irodára.

A rendszer lehetőséget nyújt arra is, hogy meghatalmazott képviselő teljesítsen elektronikusan bejelentési, bevallási kötelezettséget, azonban képviseleti jogosultságát ez esetben is igazolnia kell.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a meghatalmazás csak abban az esetben érvényes, ha azt papír alapon benyújtják az Adóhatósági Irodára.

Bejelentkezés nélkül is elérhető a pótlékszámítási kalkulátor, az adózási naptár, a számlaszámok illetve az elektronikusan kitölthető adóbevallások.

Az elektronikus ügyintézés természetesen 2017. január 1-től sem válik kötelezővé a nem vállalkozó ügyfeleink számára, részükre továbbra is biztosítjuk a nyomtatványok letöltését, a salgotarjan.eado.hu internetes címről. Ők a kitöltött és aláírással ellátott iratok papíralapon történő benyújtásával is teljesíthetik adókötelezettségüket.

Ügyfeleink hatékonyabb kiszolgálása érdekében, az elektronikus ügyintézés bevezetésével egyidejűleg, lehetőséget biztosítunk arra is, hogy adózóink, illetve meghatalmazott képviselőik elektronikus lekérdezési rendszeren keresztül, a nap bármely időpontjában megtekinthessék folyószámláik egyenlegét.

A korszerűsítések célja, hogy időt és költséget takarítsunk meg ügyfeleink számára és reményeink szerint az elektronikus ügyintézés lehetővé tételével hatékony segítséget tudunk nyújtani az adókötelezettségek jövőbeni pontosabb, határidőben történő teljesítéséhez.

Együttműködésüket köszönjük!

(A cikkben felhasznált kép illusztráció.)

Megkoronázzák a jubileumot

A paraszti társadalomban élő nők áldozatvállalásáról, a család összetartásában játszott szerepéről mesél Palóc Madonnák című előadásában a salgótarjáni Nógrád Táncegyüttes, amely fennállásának 40. évfordulója alkalmából február 6-án Budapesten, a Művészetek Palotájában lép fel.

A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház színészeivel és a Dobroda Zenekarral közös produkció művészeti vezetője Szabó János, a Nógrád Táncegyüttes vezetője, rendezője Susán Ferenc, a Zenthe Ferenc Színház rendezője, színházmenedzsere.

Emlékezés a köztársaság alapítására

20160203_koztarsasag

1946. február 1-jén fogadta el a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket az országgyűlés. Ennek tiszteletére 2005-ben a Magyar Köztársaság kormánya a kulturális miniszter előterjesztésére február 1-jét a Köztársaság emléknapjává nyilvánította.

Ez alkalomból 2016. február 1-jén a városi önkormányzat és a Salgótarjáni Ifjúsági és Tanácsadó Iroda az Apolló Centrumban tartott megemlékezést középiskolások részvételével. A rendezvényen – melyet Fekete Zsolt alpolgármester nyitott meg – az ünnephez kapcsolódva Tóth Anna történelem szakos tanár, Tóthné dr. Kerekes Andrea, Salgótarján jegyzője és Szabó Péter, a Nógrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház vezetője tartottak előadást.

Kérdőjelek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás körül

20160202_hazi_gondozas

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2008. szeptember 16-tól 2015. december 31-ig 23 települési önkormányzat számára biztosította a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-jétől állami feladat, ugyanakkor a feladatellására kötelezett szerv (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) által biztosított szolgáltatási díj a működtetés költségeit nem fedezte. A feladatellátást a Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (Budapest) között létrejött, az adott évre vonatkozó szerződés foglalta magában. A 2015. december 31-ig szóló szerződés már nem került meghosszabbításra, ezért a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás 2016. január elsejével megszűnt a társulás területén.

A társulási tanács 2015. júniusában döntött a szolgáltatás megszüntetéséről. A döntést forráshiány miatt hozta meg a testület annak ellenére, hogy ez az – elsősorban időskorúakat szolgáló – ellátási forma jóval költségtakarékosabb, mint a drágább bentlakásos vagy egészségügyi ellátásba kerülés. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett szól az az érv is, hogy az ellátottak megszokott lakókörnyezetben történő gondozása mentálisan is előnyösebb, és az érintettek egyfajta biztonságérzetet is nyújt: bármilyen probléma esetén az ügyeletet teljesítő gondozó rövid időn belül megjelenik a gondozott lakásán.
A szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok szerint a kihelyezhető készülékek száma 360 darab volt, 2015. december 31-ig a szolgáltatás ellátási területén 163 darab készülék került kihelyezésre, ebből 76 darab Salgótarján területén.

Fekete Zsolt alpolgármester, a társulási tanács elnöke 2015. október 16-án kelt levelében már tájékoztatta Bátori Zsoltot a társulási tanács döntéséről, de arra nem érkezett válasz.

A problémát Fekete Zsolt januári személyes találkozójukon jelezte Nyitrai Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárának. A szakpolitikus a tényeket megismerve szorgalmazta, hogy a társulás keresse meg Bátori Zsoltot, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, kérve a szolgáltatás működtetési költségének biztosítását.

Fekete Zsolt most újra levelet írt a főigazgatónak, kiemelve: a szolgáltatást nyújtó Salgótarján és Térsége Egészségügyi és Szociális Központja rendelkezik a szükséges tárgyi feltételekkel és szakdolgozói állománnyal, ezért a szolgáltatás teljes költségének biztosítása esetén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosítani tudja.

(Képünk illusztráció.)