www.salgotarjan.hu összes bejegyzése

Nem volt életképes a szociális bolthálózat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése megszünteti a szociális bolthálózat támogatását, és a 2009-ben a bolthálózat működtetésére a MAGOSZ-szal kötött együttműködési keretmegállapodást 2015. június 30-i hatállyal felmondja.

A városi önkormányzat még 2009-ben határozott úgy, hogy támogatja Salgótarján városában és kistérségében a szociális bolthálózat kialakítását. A döntést követően Salgótarjánban három darab szociális bolt nyílt: a Vásártéren élelmiszerbolt, a Beszterce lakótelepen húsbolt, a Gorkij lakótelepen zöldséges üzlet. A szociális bolthálózat célja a városban élő lakosság jó minőségű hazai és olcsó zöldség, gyümölcs tejtermék és hús előállításának segítése, valamint tartósan alacsony árszínvonal garantálása volt az őstermelői piacok bevonása mellett. A szociális bolthálózat nem hozta a várt eredményeket: ugyan a boltokban a szociális termékek elkülönültek, de nem működtek sokáig, illetve a besztercei húsboltnál sem volt jellemző az olcsó árnak megfelelő árufelhozatal. A Vásártéren az élelmiszerbolt 2013. május 31-én, a Gorkij lakótelepen a zöldséges 2015. január 14-én megszűnt. A három kereskedelmi egység közül már csak a Beszterce lakótelepi húsbolt működik, melynek bérleti szerződése 2015. május 31. napján lejárt. A tapasztalatok alapján az önkormányzat májusi közgyűlése úgy döntött, hogy nem támogatja tovább a szociális bolthálózat fenntartását, és a MAGOSZ-szal kötött megállapodást felmondja. A jelenleg szociális boltként az Ybl Miklós út 51. szám alatt működő húsbolt esetében – az azt működtető társaság kérésére – az önkormányzat a bérleti szerződést 2016. május 31-ig meghosszabbította. Az üzemeltetőt a kedvezményes, 29.400.- forintos havi bérleti díj megtérítése mellett a közüzemi díjak megfizetése is terheli.

Gazdagodhat a Salgótarjáni Panteon

20150609_panteon

Két új szoborportréval gazdagodhat a Salgótarjáni Panteon. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Panteonban felállítandó Bóna Kovács Károly, valamint dr. Horváth István mellszobrának létrehozására irányuló pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához.

A városháza árkádja alatt, az azt L-alakban övező üvegfal előtt lévő Salgótarjáni Panteon a város polgári körének kezdeményezésére született. A panteonban olyan személyiségeknek állítottak, állítanak emléket, akik életükkel, munkásságukkal a közjót szolgálták és elősegítették Salgótarján fejlődését. A panteonban – amely kiemelkedő képzőművészeti együttese a városnak – 2000-2002 között hét, majd 2014-ben egy szoborportrét állítottak fel az utókornak emlékül.

Sikeres pályázat esetén a sor most méltón folytatható Bóna Kovács Károly, valamint dr. Horváth István mellszobrának felállításával. A salgótarjáni születésű festő- és szobrászművész Bóna Kovács Károly maradandó művészi alkotásai, szobrai, freskói részét képezik Salgótarján és a megye művészeti életének, köztéri munkái városszerte megtalálhatóak. Salgótarján díszpolgára, dr. Horváth István történész, muzeológus, megyei múzeumigazgató elévülhetetlen érdemeket szerzett a város és a megye múzeumi életében folytatott több évtizedes, magas színvonalú tevékenységével, valamint szakírói munkásságával.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumának pályázati felhívása – mely vissza nem térítendő támogatást biztosít – előnyben részesíti azokat a kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkákat, melyek az adott település közterén a település kulturális jelenét erősítik. Előnyt jelentenek azok az alkotások, melyek a település számára fontos személyiséget mutatnak be, ezzel a település jelentőségét erősítik, a környezet egyhangúságán változtatnak, használatának komfortját építik, azt vizuálisan dinamizálják. A városi önkormányzat meggyőződése, hogy a kiírás szellemiségének minden tekintetben megfelel a pályázat, így van remény a Salgótarjáni Panteon két új alkotásának megvalósítására.

Fiatalok a városért

Április közepétől – az alakuló üléstől kezdve – aktívan zajlik az élet a Salgótarjáni Ifjúsági Kerekasztal berkeiben. Nem egyesület, még csak nem is civil szervezet az ifjúsági kerekasztal, hanem egy olyan rendszeresen ülésező testület, mely a város fiataljainak ötletet, véleményeit, kezdeményezéseit gyűjti össze, és azt a városi önkormányzat is igyekszik az ifjúságot érintő döntéseiben hasznosítani.
A hivatal részéről Dániel Zoltán ifjúsági ügyekért is felelős alpolgármester és Szolnoki-Takács Eszter, a társadalmi kapcsolatok referense vesz részt a Salgótarjáni Ifjúsági Kerekasztal munkájában. Az alakuló ülésen a város szinte minden általános és középiskolájának képviselői – az általános iskolásokkal pedagógusok is – megjelentek, s megbeszélték a testület további működésének részleteit, legfontosabb tennivalóit. A májusi folytatásban az Apolló Centrum megnyitó ünnepségéhez kapcsolódóan mondták el véleményüket és javaslataikat a fiatalok – akik közül a hétvégi megnyitó-kavalkádon Dóra Ottó polgármestertől közülük vette át az ifjúsági és szórakoztató centrum kulcsát egy képviselőjük. Hamarosan a júniusi testületi ülésükre is sor kerül. Ezen szeretnék kidolgozni azokat a szabadidős és sportolási lehetőségeket, melyet a nyári iskola szünidő folyamán kínálnak majd a város iskolásainak és minden érdeklődő fiatalnak.

Szakmai elismerések és Balassi Bálint-díj átadás a könyvtárban

20150608_balassi

2015. június 8-án a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban átadták a Balassi Bálint-díjat, mellette több szakmai elismerést is. A városi önkormányzat nevében Fekete Zsolt alpolgármester gratulált a kitüntetetteknek, és adta át a díjakat.
A Balassi Bálint-díjat 1995-ben alapították, és azt minden évben egy alkalommal, az új könyvtárépület átadásának évfordulóján adják át. Az elismerést a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban végzett kiemelkedő tevékenységért ítélik oda, de elnyerhetik azok a nem könyvtárban dolgozó személyek is, akik jelentősen hozzájárultak a könyvtár tartalmi tevékenysége színvonalának emeléséhez, a könyvtár, a könyvkultúra értékeinek gyarapításához, illetve elnyerhetik a Nógrád megyében, kivételes esetben megye-, vagy országhatáron kívül élő személyek is, akiket életművük, személyes helytállásuk alapján a könyvtár dolgozó kollektívája példaképnek tekinthet, s bemutathat a könyvtárat látogató lakosságnak is.
A díjazottak köréről a Balassi Díj Kuratórium dönt.
2015-ben a Balassi Bálint-díjat Bodor Tiborné, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár tájékoztató könyvtárosa kapta. Az év települési könyvtárosa elismerést Hegedűs Éva, a szurdokpüspöki Mikszáth Kálmán Könyvtár és Faluház könyvtárosa, az év könyvtári támogatója díjat a SÁIK székhelyintézménye, a Gagarin Tagiskola vehette át. Kulturális tevékenységért díjat kapott a Nógrád Megyei Szuperinfó, míg a Balassi bronz emlékplakett elismerésben Nagy Sándorné, a szécsénkei Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárosa részesült.