Környezetünk a jövőnk!

Kicsinosítani, rendben tartani egy várost igazán nemes feladat. A tét nagy: környezetünk megóvása és szépítése. Ennek szellemében szervezi meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a programsorozatot, mely 2015. június 24-én, az első közösségi környezetszépítő akcióval kezdődik, és a következő tanév szeptemberétől több alkalommal megismétlődik. A tervek szerint a 12-25 év közötti fiatalok egyebek mellett játszóterek karbantartási munkálataiban, tisztításában, játszótéri játékok és korlátok vegyszermentes festékkel történő „kezelésében”, kerítések drótfonatainak elkészítési munkáiban, zöldterületek és sportpályák gyomtalanításában vesznek részt, de a tevékenységi körök még bővülhetnek. A „Környezetünk a jövőnk!” sorozat résztvevőinek a McDonald’s Magyarország salgótarjáni étterme minden alkalommal kedvezményes fogyasztásra jogosító kuponokkal kedveskedik.

Középiskolásoknak különösen ajánlott az akcióhoz történő csatlakozás, hiszen 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele
50 óra közösségi szolgálat teljesítése, így a 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket már érinti a jogszabályváltozás!
A salgótarjáni környezetszépítő akció – a részletek hamarosan történő kimunkálása után – a közösségi szolgálat része lesz!
Az első, 2015. június 24-i akcióhoz a kapcsolat@salgotarjan.hu e-mail címen várjuk az előzetes jelentkezéseket, a részletekről pedig hamarosan tájékoztatjuk a város fiataljait! Gyere, várunk! A tét nagy, hiszen környezetünk a jövőnk!

Gyermekorvosi rendelés áthelyezése

Dóra Ottó polgármester lakossági tájékoztatója a 10. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének áthelyezéséről:

Tájékoztatás! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozata értelmében a 10. számú gyermekorvosi körzet (3100 Salgótarján, Ady Endre út 1.; rendel: Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália) rendelési helyét 2015. június 1-jétől a 3. számú gyermekorvosi körzetnek helyt adó, 3100 Salgótarján, Május 1. út 67. szám alatt található rendelőbe helyezi át, ahol Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália nyugdíjba vonulása után Dr. Al-Shamiri Ali Kaid helyettesítő orvosként látja el a házi gyermekorvosi körzet feladatait. A 10. számú gyermekorvosi körzet területi beosztása nem változott.
Dóra Ottó sk.
polgármester

Nyári étkeztetés rászoruló gyerekeknek

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális nyári gyermekétkeztetés 2015. évi támogatására kérelmet nyújtott be a kérelem időpontjában nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek 55%-ára. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkára 2015. április 24-én kelt levelében arról tájékoztatta a városi önkormányzatot, hogy idén is lehetőség nyílik a gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítására. A nyári gyermekétkeztetés biztosítására támogatást azok a pályázó települési önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári időszakban folyamatosan legalább 43, legfeljebb 53 munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetésre június 16. és augusztus 28. között kerül sor.

A hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzat a rászoruló gyermekek legfeljebb 55%-a után saját forrás nélkül kap támogatást. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 Ft/fő. Nem követelmény, csupán előny, hogy az alapanyagra fordított támogatás legalább 30%-át a megyén, szomszédos megyén vagy a település 40 km-es körzetén belüli őstermelő, kistermelő által megtermelt, előállított alapanyagra fordítsa az önkormányzat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, így a területén lakóhellyel rendelkező rászoruló gyermekek legfeljebb 55%-a után saját forrás nélkül igényelhetett támogatást.

A nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek kiválasztása idén is a Gyermekjóléti Központ munkatársainak segítségével valósul meg. A meleg étkeztetést – egyeztetve a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatával és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal – a SÁIK Petőfi Sándor Tagiskolában, a SÁIK Arany János Tagiskolában, valamint a kollégiumban 53 munkanapon keresztül biztosítja az önkormányzat a SODEXO Magyarország Kft. szolgáltatását igénybe véve. A társaság képviselője arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az általuk készített meleg ételt a támogatás legalább 30%-ának megfelelő értékben a – rendeletben meghatározott – termelő által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja. Az április 30-i állapot szerint a salgótarjáni lakhellyel nyilvántartott rászoruló gyermekek száma 1975 fő, ez alapján a kedvezményben részesíthető gyermekek száma 1086 fő volt.

Ülésezett a felsőoktatási kabinet

20150521_felsooktatasi_kabinet

Délelőtt a városházán ülésezett a felsőoktatási kabinet. Egyöntetű szavazással megválasztották Dóra Ottó polgármestert a testület elnökének, valamint elfogadásra került a felsőoktatási kabinet munkarendje is. A mai tanácskozás a felsőoktatás újraindítását előkészítő munkafolyamat része volt.

Sikeres közfoglalkoztatási pályázatok

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. – a városi közgyűlés jóváhagyásával – márciusban hajléktalanok foglalkoztatására, áprilisban „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló program megvalósítására irányuló pályázatot nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltségéhez. Mindkét pályázat támogatásban részesült, májusban megkezdődtek a projektek.

A hajléktalanok foglalkoztatására irányuló program célja a hajléktalanok munkavállalási készségeinek javítása, társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása. A program megvalósítását 3 lépcsőben tervezte a foglalkoztatási kft., így az első körben a 15 fő foglalkoztatásával 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tartó ütem kezdődött meg. A jövőre vonatkoztatva a kft. bízik a pályázatban megfogalmazott, 2016. március 1-től további 10 fő és 2017. márciusától újabb 10 fő közfoglalkoztatásának állami támogatásában, melynek elbírálására a központi elképzelések, és a rendelkezésre álló források ismeretének hiányában nem kerülhetett sor.

A program megvalósítására igényelt támogatás összesen: 22.999.788.-Ft. A személyi és járulékköltségeket, illetve a dologi költségeket 100%-ban támogatja a munkaügyi központ, a program megvalósítása önkormányzati pénzbeli hozzájárulást nem igényel. A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló programban 200 fő közfoglalkoztatására nyert pályázati támogatást a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A projektben szereplő közmunkások feladata egyrészt az önkormányzati intézmények ügyviteli feladatainak ellátása, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő elhanyagolt, lakótérként felszámolt ingatlanok környékének tisztán tartása, bozót, fű irtása, szemét eltakarítása, peremkerületeken lévő szintén önkormányzati tulajdonú közterületek zöldfelületeinek karbantartása, valamint ravatalozó épületek felújítása, utcabútorok javítása. A program teljes költsége 90.475.469.-Ft, melyből 82.777.569 Ft-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz. A saját erő szükséglet 7.697.900.-Ft, melyre a forrás az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.