Sikeres közfoglalkoztatási pályázatok

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. – a városi közgyűlés jóváhagyásával – márciusban hajléktalanok foglalkoztatására, áprilisban „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló program megvalósítására irányuló pályázatot nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltségéhez. Mindkét pályázat támogatásban részesült, májusban megkezdődtek a projektek.

A hajléktalanok foglalkoztatására irányuló program célja a hajléktalanok munkavállalási készségeinek javítása, társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása. A program megvalósítását 3 lépcsőben tervezte a foglalkoztatási kft., így az első körben a 15 fő foglalkoztatásával 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tartó ütem kezdődött meg. A jövőre vonatkoztatva a kft. bízik a pályázatban megfogalmazott, 2016. március 1-től további 10 fő és 2017. márciusától újabb 10 fő közfoglalkoztatásának állami támogatásában, melynek elbírálására a központi elképzelések, és a rendelkezésre álló források ismeretének hiányában nem kerülhetett sor.

A program megvalósítására igényelt támogatás összesen: 22.999.788.-Ft. A személyi és járulékköltségeket, illetve a dologi költségeket 100%-ban támogatja a munkaügyi központ, a program megvalósítása önkormányzati pénzbeli hozzájárulást nem igényel. A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló programban 200 fő közfoglalkoztatására nyert pályázati támogatást a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A projektben szereplő közmunkások feladata egyrészt az önkormányzati intézmények ügyviteli feladatainak ellátása, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő elhanyagolt, lakótérként felszámolt ingatlanok környékének tisztán tartása, bozót, fű irtása, szemét eltakarítása, peremkerületeken lévő szintén önkormányzati tulajdonú közterületek zöldfelületeinek karbantartása, valamint ravatalozó épületek felújítása, utcabútorok javítása. A program teljes költsége 90.475.469.-Ft, melyből 82.777.569 Ft-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz. A saját erő szükséglet 7.697.900.-Ft, melyre a forrás az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Adománydoboz Zagyvapálfalván

20150517_zolddoboz

Az április 17-én az Acélgyári templom előtt elhelyezett „ENNI ADOK-ENNI KAPOK” feliratú Zöld Doboz után május 16-án Zagyvapálfalván, a Jézus Szíve templom területén helyeztek el újabb adománydobozt a civil aktivisták.

A rászorulók élelemmel történő megsegítésére kihelyezett „szekrényke” ötlete állampolgári kezdeményezésre valósult meg. A három elhivatott aktivista – Argyellán Zsuzsanna, Deák Gyöngyi és Kunné Bucsek Zsuzsanna – kezdeményezését Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egyház is támogatja. A Zöld Dobozt – mely egy egyszerű, szabadon nyitható szekrényke, így tökéletesen megfelel funkciójának – a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. készítette el.

A Jézus Szíve templomnál elhelyezett adománydoboz átadásán pálfalvai civil szervezetek képviselői és Tolnai Sándor, a városrész önkormányzati képviselője is részt vettek, és helyeztek el abban élelmiszereket.

TeSzedd!

20150515_teszedd

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről évre, és amelynek keretében idén szintén májusban szedik a szemetet egyszerre, egy hétvégén Európa polgárai.

Salgótarjánban május 16-án (szombaton) az alábbi helyszíneken és időpontokban várnak mindenkit a szervezők, aki szeretne tenni városunk tisztaságáért:

9:00-tól:
– Beszterce tér, Ybl Miklós út 47,49,51 körüli területen
– pálfalvai Spar környékéről indulnak és ottani egyeztetést követően 2-3 csoportban, Spár mögött, Gorkij-on

9:30-től:
– Ölbös garázssor (ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓ FELSZÁMOLÁSA)

10:00-tól:
– ceredi elágazótól a hőerőműig
– forgáchi játszótér és környéke

10:30-tól:
– Kistarján út

Civil szervezetek képviselői találkoztak Salgótarjánban

20150515_civil

Május 13-14-én került sor Salgótarjánban a proHáló hálózat országos találkozójára, amelyre Magyarország több megyei jogú városából érkeztek civil szervezetek képviselői. A résztvevőket Fekete Zsolt alpolgármester köszöntötte. Egy másik országos civil szervezet, az Országos KID Egyesület vezetője egy új, innovatív kulcskompetencia felmérő módszert mutatott be, valamint olyan új képzési lehetőségeket, amelyek nemcsak a munkaerőpiaci lehetőségeket javítják, de a civil szervezetek működését és együttműködési lehetőségeit is. A találkozó további része a hálózat jövőbeni együttműködési lehetőségeinek, stratégiáinak meghatározásáról szólt. Részletes tájékoztatás, megbeszélés folyt a uniós operatív programok 2014-20-as lehetőségeiről. A találkozó esti programján Henning Róbert, a Fanyúl együttes gitárosa szórakoztatta a találkozó résztvevőit akik kiegészültek a Salgótarjáni Civil Kerekasztal képviselőivel.

Adománygyűjtés

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi felhívást intézi a város lakóihoz:

FELHÍVÁS

A kárpátaljai magyarság rendkívül mostoha sorsa ellenére mind a mai napig kitartott ősi szálláshelyein. Azért, hogy ez továbbra is így maradjon, mi is segíthetünk.
Most e sokat szenvedett honfitársainkat újabb megpróbáltatások gyötrik. Egy háború és annak minden következménye sújtja Őket, amelyhez semmi közük, csak elszenvedői.
Eljött az idő, amikor jobb helyzetben lévő testvérekként megmutathatjuk, hogy számíthatnak ránk. Küldjünk lelki és anyagi segítséget a bajban lévőknek! Érezzék, hogy nincsenek egyedül, az Anyaország és benne Salgótarján velük van!

Ezért városi gyűjtést szervezünk: 2015. június 10-ig.

Arra kérünk minden jóérzésű salgótarjáni polgártársunkat, hogy lehetőségeik szerint pénzzel, vagy tartós élelmiszerrel támogassák nemzettársainkat.

A pénzt a 10402142-49565051-57501685 számú számlára kérjük átutalni, a természetbeni támogatás leadásával kapcsolatban pedig a Városháza I. emelet 125. számú irodahelyiségében szíveskedjenek jelentkezni, munkanapokon 8-15 óráig.

A gyűjtött támogatásokat a leghitelesebb elosztóhelyekre továbbítjuk:

KMKSZ (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség)
Nagyszőlősi Ferences Rendház
Kárpátaljai Református Egyház

Nekünk kis áldozat, Nekik nagy segítség!

Ne feledjük: „Minden magyar felelős minden magyarért!”

Bízva városunk lakóinak nagylelkűségében, köszönettel:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata