Folytatódtak a tárgyalások a salgótarjáni felsőoktatás újraindításáról

20150115_felsooktatas

A mai napon folytatódtak a tárgyalások a salgótarjáni felsőoktatás újraindításáról. A megbeszélésen az Óbudai Egyetemet dr. Fodor János rektor, dr. Ősz Rita rektorhelyettes és dr. Kártyás Gyula oktatási főigazgató képviselték. Nógrád megye részéről Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Skuczi Nándor a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke vett részt a találkozón. Az esemény házigazdájaként Salgótarján részéről Dóra Ottó polgármester, Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző, a felsőoktatási munkacsoport tajgai, illetve a kabinet tagjai ültek a tárgyalóasztalhoz.

A képzések jellegének meghatározásán kívül részletes megvitatásra került a fizikai infrastruktúra és az épület kérdése, a telephely meghatározása, továbbá a duális képzés feltételeinek biztosítása. Mivel a közösségi főiskola törvényi feltételei jelenleg kimunkálás alatt állnak, a résztvevők elhatározták, hogy elébe mennek a folyamatnak a helyi felsőoktatás mielőbbi elindítása érdekében. A minisztériumi irányítás erőteljesen támogatja az olyan helyi közösségi főiskolák létesítését, amelyek határontúli fiatalok számára is biztosítanak tanulási lehetőséget.
A felsőoktatási képzések indításának reális időpontja 2016. szeptembere, ezt megelőzően felsőoktatási felkészítő képzések indítására lesz lehetőség. Az ütemezést elsősorban az indokolja, hogy az induló képzésnek illeszkednie kell a törvényben meghatározott általános felvételi eljárásrendbe és közzé kell tenni a felvételi tájékoztatóban.
A képzések elindítását célzó munka a hétköznapokban folytatódik az operatív munkacsoport és a felsőoktatási kabinet keretei között.

Főhajtás a lavinaszerencsétlenség áldozatai előtt

2015. január 13-án a Radnai-havasokban történt 1944-es lavinaszerencsétlenség áldozataira emlékeztek a régi központi temetőben. A városi koszorúzási ünnepségen Németh Judit református lelkész mondott imát a hős fiatalokért, a megemlékezésen közreműködtek a Zenthe Ferenc Színház művészei és a Bányász-Kohász Dalkör.
Dóra Ottó polgármester emlékező beszédében felidézte az acélgyári leventék síjárőreinek tragédiáját. Azokét a bátor és merész, vállalkozásra kész fiatalokét, akik az erdélyi Radnai-havasok megmászására készültek. Azokét, akiknek elődei más-más összetételben 1942-ben és 1943-ban elérték a csúcsot, de 1944. január 13-án a harmadik expedíció, az ő expedíciójuk kísérlete tragédiába torkollott, és a lezúduló lavina áldozatai lettek. Mint Dóra Ottó kiemelte: az acélgyári leventék síjárőreinek tragédiája Salgótarján és a magyar sport tragédiája is egyúttal, mely méltó az emlékezésre és méltó a néhai bátor fiatalok előtti tisztelgésre.
A Radnai-havasokban elesett fiatalok előtti főhajtást a második világháború után évtizedeken keresztül tiltotta a magyar politika. A hősök emléke azonban nem veszett el: tragédiájuk részleteit Vertich József helytörténész, salgótarjáni lokálpatrióta tárta fel részletesen, majd magánszemélyek és civil szervezetek részéről egyre jobban megerősödött, és közös mederbe torkollott a szándék, hogy emlékük megőrzése erkölcsi kötelezettsége a városnak. Ennek szellemében Salgótarján önkormányzata a lavinaszerencsétlenség 50. évfordulóján, 1994. január 13-án rendezte meg az első hivatalos városi megemlékezést, melyre azóta is minden évben sor kerül.
2003-ban, 59 évvel a tragédia után a Radnai-havasokban, a Nagy-Pietrosz alatti Mosolygó-tónál megtörténhetett a Hegedűs Gyula mátranováki fafaragó önzetlen munkájával elkészült emlékoszlop felállítása is, melyet azóta minden év nyarán megkoszorúznak a salgótarjáni leventékre emlékező zarándokok.

Elhunyt Virág László a Salgótarjáni Zeneiskola nyugalmazott címzetes igazgatója

20150112_virag

Életének 85. évében, 2014. december 22-én elhunyt Virág László hegedűművész, zenetanár és karnagy, aki több mint hat évtizedes salgótarjáni zenei pályafutása alatt számtalan zenei és társadalmi kezdeményezés élenjáró képviselője volt. Művészi pályáját a tehetség, a tradíció és a mesterségbeli tudás organikus egysége jellemezte.

Hatgenerációs muzsikus család sarjaként 1930. április 9-én született Vasváron. A nógrádi megyeszékhelyen 1952 végén kezdte meg zenepedagógusi munkáját. A salgótarjáni zeneiskola tantestületének 1956. január 16-tól, az indulás első napjától tagja volt. Kezdetben igazgató-helyettesként, majd 1959-től igazgatóként tevékenykedett. 1987-től az intézmény címzetes igazgatója volt. Öt évig dolgozott Finnországban, ahol szimfonikus zenekart szervezett, városi vegyeskart és kamarazenekart vezetett. Virág László ötven évet töltött el hivatásszerűen a zeneoktatásban. Sokféle programot kezdeményezett, új zenekarok, kórusok, tanszakok jegyezték a fél évszázadot. Nevéhez fűződik az orgonaszakos növendékek országos találkozójának és a salgótarjáni ifjúsági zenei napoknak elindítása. Alapítója volt a Salgótarjáni Szimfonikus Zenekarnak és a város Pedagóguskórusának is. Ez utóbbit több mint harminc évig vezette. Kezdeményezője volt a megyében működő egyházi kórusok találkozójának. Több mint 20 éven keresztül állt a Cantate Domino egyházi kórus élén. Egyházzenei tevékenységéért, 80. születésnapja alkalmából, XVI. Benedek pápa apostoli áldásban részesítette.
A gyémántdiplomás zenepedagógus a zeneművészet és a művészeti nevelés terén végzett kiemelkedő tevékenységéért számos díjat, elismerést kapott. Többek között átvehette Salgótarján „PRO ARTE” díját és a Nógrád megyei Prima-díjat.

Példaértékű volt az a kiemelkedő szakmai munka, amellyel Virág László hosszú évtizedek munkásságával és kivételes zenei, művészeti felkészültséggel hozzájárult városunk, megyénk és szélesebb értelemben hazánk művészeti, művészetoktatási értékeinek létrehozásához és gyarapításához. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, család tagjai, a rokonok, a barátok, a pályatársak gyászában és mély fájdalmában osztozva, búcsúzik Virág Lászlótól. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük! Nyugodjék békében!

Fiatal vállalkozók támogatása Salgótarjánban

20150108_tamop

Dániel Zoltán alpolgármester a mai napon megbeszélést folytatott Gál Andreával, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének projektvezetőjével a lezáruló TÁMOP 2.3.6.A program helyi eredményeiről és tanulságairól. Az Európai Unió által finanszírozott projekt keretében a vállalkozni vágyó 35 év alatti fiatalok 3 millió, társas vállalkozás esetén 6 millió támogatást kaptak ötleteik megvalósításához.

Szó esett arról, hogy a FIVOSZ által működtetett “Vállalkozz Itthon!” konzorcium különböző szponzorok segítségével 2015-ben egy road-show keretében az ország több pontjára ellátogat. Várhatóan augusztusban érkezik Salgótarjánba az esemény. A sok színes program mellett az érdeklődők találkozhatnak sikeres idősebb és fiatal vállalkozókkal, játékos formában ismerkedhetnek meg az üzleti élet minden részletével és tanácsokat is kaphatnak.

Dániel Zoltán elmondta, a mai megbeszélés fő témája a tervezett road-show volt, de olyan dolgok is szóba kerültek, mint például a fiatalok migrációja, a csökkenő vállalkozási kedv, illetve a helyi szolgáltatások színvonala. Az Önkormányzat egyik legfontosabb feladata a jövő nemzedékének itthon tartása, amihez egy kulcs lehet, ha az ifjabb generáció lehetőséget lát a helyi vállalkozásra. A projektvezető arról tájékoztatotta az alpolgármestert, hogy a következő EU-s pályázati ciklusban is lesz mód támogatni a saját vállalkozás alapításán gondolkozó 18-40 év közötti jelentkezőket.