Művészek a városházán

20150327_muveszek

Salgótarjánban élő és alkotó művészekkel találkozott ma délután Dóra Ottó polgármester a városházán. A kötetlen beszélgetésen szóba került az önkormányzat és a helyi művészek együttműködése, a művészeti oktatás helyzete és a város művészetekkel kapcsolatos hagyományainak ápolása. A polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a nehéz időkben mindig a humán területeken végzett munka és a művészeti alkotások adtak erőt és reményt a továbblépéshez.

Végéhez közeledik az „Összefogás az áldozatokért” projekt

20150327_aldozatok_1

Az „Összefogás az áldozatokért” című projekt az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programból közel 126 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, a megvalósítás 2013 áprilisában indult, s 2015 április végéig tart. A pályázat elsődleges célja az volt, hogy párbeszédet, szakmai konzultációt indítson el a bűnmegelőzés és áldozatsegítés érdekében dolgozók között, megszólítsa a potenciális áldozatokat, rávilágítson a megelőzés és az „önmagunkra és egymásra való odafigyelés” fontosságára.
A TÁMOP.5.6.1.C-11/2-2011-0033 számú pályázatban az áldozatsegítés területén tevékenykedő érintettek együttesen léptek fel a bűnmegelőzés és áldozatsegítés érdekében. A projekt lehetőséget adott a potenciális áldozatok, illetve az áldozattá vált személyek közvetlenebb elérésére, az állami áldozatsegítés és a „civil áldozatsegítés” szoros összekapcsolására. A projekt fő célcsoportjai a 18 év alatti iskolás gyermekek, az időskorúak, a helyi lakóközösségek, segítő szolgáltatók, bűncselekmények sértettjei és természetesen az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó szakemberek voltak.
Számos rendezvénye után hamarosan végállomásához érkezik a projekt.

20150327_aldozatok_2

Március 27-én, pénteken a megvalósítók zárókonferenciát tartottak Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. A rendezvényen Dániel Zoltán, Salgótarján Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd szakmai előadások következtek.

20150327_aldozatok_3

Dr. Zséger Barbara „Az áldozatok jogai 2015 után – áldozatsegítés az uniós elvárások tükrében” címmel foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat. Medve Judit rendőr alezredes Nógrád megye viktimológiai helyzetéről és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós tevékenységéről beszélt, Dr. Budai István bv. ezredes pedig az elítéltek reintegrációjának új módszereiről adott tájékoztatást. A projekt eredményeit Telekné Dézsi Piroska projektmenedzser foglalta össze. Megtudtuk, hogy az elmúlt két évben többek között szakmai fórumokon, szakértői munkacsoportokkal, tanácsadások, képzések és tréningek lebonyolításával, esetmegbeszélésekkel, közösségi szintű bűnmegelőzési rendszer kiépítésével és települési mediációs rendszer működtetésével igyekeztek hozzájárulni ahhoz, hogy az áldozatok kiutat találjanak, s ahhoz is, hogy minél nagyobb mértékben csökkenjen az áldozattá válók száma, javuljanak az önvédelmi képességek, javuljon az áldozatok társadalmi visszailleszkedése, csökkenjenek a bűncselekmények térségünkben. Az áldozatok részére pszichológiai tanácsadást biztosítottak, önismereti képzést és reintegrációs foglalkozásokat szerveztek. Az áldozatsegítésben részt vevő szakembereknek képzéseken, tréningeken, tapasztalatcsere és szakmaközi fórumokon vehettek részt. Mindeközben folyamatosan tájékoztatták a lakosságot a nyomtatott és az elektronikus médiában, kitelepülésekkel igyekeztek „közel kerülni az emberekhez”, iskolások számára a korcsoportnak megfelelő előadásokat tartottak, kiadványokat szerkesztettek, rajzversenyt szerveztek. A konferencia Végh Béla szakmai vezető előadásával zárult, amelyben a hangsúlyozta a projekteredmények fenntartásának fontosságát.

Egészségkommunikációs felmérés

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet felhívása:

A magyar emberek egészsége sokkal rosszabb annál, mint ami az ország fejlettsége alapján elvárható lenne. A lakosság nagy része keveset mozog, egészségtelenül táplálkozik, sokan dohányoznak, vagy túl sok alkoholt fogyasztanak. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy a magyarok egészsége Európában a legrosszabbak közé tartozik. Annak érdekében, hogy ez javuljon 2015 tavaszán az Országos Egészségfejlesztési Intézet először hajt végre Egészségkommunikációs Felmérést (EKF). A külföldön is újnak számító felmérés kérdezői országszerte 10 ezer felnőttet az otthonában, 12 ezer tanulót pedig az iskolájában keresnek fel. A kérdések az egészségre, illetve a TV-nézési, újságolvasási és internetezési szokásokra vonatkoznak.
A felmérés eredményei alapján az egészségügy többet tud tenni azért, hogy Magyarországon egyre többen éljenek egészségesen.

A felmérésben való részvételével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy egészségesebben élhessünk!
További információ a http://egeszseg.hu/web/ekf oldalon.

Korszerűsödik a város közvilágítása

LED-technológiát alkalmazva korszerűsítik Salgótarján közvilágítását. Az ötezer üzemeltetett lámpatest kétharmadát cserélik ki július közepére 330 millió forintos beruházásban, az Új Széchenyi Terv keretében. A mintegy 333 millió forintos fejlesztés a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) támogatásával valósul meg, az önkormányzat 49,9 millió forintos önrészt fizet. Hamarosan megkezdődik a munka, az 5039 lámpa közül 3602-t korszerűsítenek a város közterületein. Az önkormányzat a megmaradó lámpákat is szeretné kicserélni, erre újabb pályázatot nyújt be.
Közbeszerzési eljárásban a berettyóújfalui Mezei Will Kft. nyerte el a kivitelezést, a cég öt év garanciát vállalt. A beruházással 763 megawattóráról 432 megawattórára csökken majd az éves fogyasztás, ami 16 millió forintos megtakarítást eredményez. Salgótarjánban legutóbb 1995 és 1997 között korszerűsítették a közvilágítást.

„Akcióban” a képviselők

Az elmúlt napokban a városi közgyűlés baloldali frakciójának tagjai bejárásokon vettek részt választókerületeikben.
Az önkormányzati képviselők a polgármesteri hivatal illetékes szakembereivel együtt végigjárták az egyes városrészeket, és feltérképezték a közterületeken felújításra, javításra szoruló szakaszokat, utakat, épületeket. Munkájuk során az ott lakó polgárok véleményét, javaslataikat is kikérték a problémák orvoslására.
A felméréseket követően hamarosan a munkálatok is megkezdődnek.