Támogatás a Tarján Glass Kft.-nek

20150104_tarjanglass

A városi önkormányzat és a Tarján Glass Kft. közötti stratégiai megállapodás keretében Salgótarján közgyűlése 2014. decemberi ülésén tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást szavazott meg az üvegipari vállalkozásnak. Az öblösüveggyártással foglalkozó társaság a támogatás segítségével részt vehet a szakma legnagyobb seregszemléjén, a 2015. február 13-17-ig tartó frankfurti Ambiente Frankfurt Nemzetközi Üvegipari Szakkiállításon, ahol bemutatja új termékeit, és lehetősége nyílik a vevőkkel való közvetlen tárgyalásokra is. A kiállításon történő jelenlét költsége mellett a társaság a támogatásból készítheti el 35 új termékből álló kollekcióját, míg a fennmaradó pénzt a folyamatos termékfejlesztésre fordítják.

(Kép forrása: Tarján Glass Kft.)

Haza-Váró program

Egy korábbi önkormányzati döntés módosításával a – Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése által indítandó – HAZA-VÁRÓ elnevezésű program kidolgozását a 2014. december 31-i határidőről 2015. március 31-re változtatta meg a város közgyűlése.

A módosítást az az önkormányzati törvényben megfogalmazott kritérium tette szükségessé, miszerint egy újonnan alakult közgyűlés hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti. Ebben helyi szinten határozza meg mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A törvény értelmében a gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Mivel Salgótarján új összetételű közgyűlése 2014. október 29-én alakult meg, szükségessé vált, hogy a HAZA-VÁRÓ program feltételrendszerének kidolgozása összhangban legyen az új önkormányzat gazdasági programjával, és illeszkedjen az abban foglalt fejlesztési tervbe. E ténynek megfelelően határozta meg a program kidolgozásának új időpontját a közgyűlés.

Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

A városi közgyűlés módosította az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj-pályázatról szóló korábbi rendeletet. A pályázatot eddig két tanévben hirdette meg az önkormányzat. A két pályázati eljárás eredményes volt, ennek keretében összesen 16 fő ösztöndíjas támogatására nyílott lehetőség. A rendelet elfogadása óta eltelt időszak, valamint a pályázati eljárásban résztvevőkkel történt egyeztetések, vélemények és a két év tapasztalatai alapján az ösztöndíj-pályázat kiírásának határidejét az önkormányzat a tárgyév január 31. napja helyett március 31. napjára módosította.

A módosítás alapvető célja, hogy a pályázati kiírás rendelkezései a lehető legjobban alkalmazkodjanak a felsőoktatási képzési rendszer sajátosságaihoz, ezzel is segítve az ösztöndíj-programba bekapcsolódó és támogatott hallgatókat, amely szükségszerű és egyértelműen pozitív hatást eredményezhet a jövőben.

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról. A határozat értelmében az alapítvány kuratóriumának elnöke Hrabecz Gyula, elnökhelyettese dr. Balogh Ágnes, tagjai: Sándor Béla, Butkai Ottó és Homoga László lettek. A felügyelő bizottság elnöke Farkas János, tagjai: Tóth Zoltán és Gyuris József. A megbízás minden érintett esetében a 2015. január 1.-2019. december 31. közötti időszakra vonatkozik.

Együttműködés a közbiztonság javításáért

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december 31-ig meghosszabbította a térfigyelő kamerarendszer működtetésére 2014. december 31. napjáig hatályos együttműködési megállapodást. A rendszert 2015-ben is a Salgótarjáni Rendőrkapitányság működteti – önkormányzati támogatással.

A megállapodás célja Salgótarján közrendjének és közbiztonságának megóvása és javítása. A rendőrség a térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelését – az önkormányzat által biztosított pénzügyi keret, 2015-ben legfeljebb bruttó 11 millió forint terhére – szabadidős rendőri állománnyal, elsősorban a rendőr-főkapitányság személyi állományával végzi. Az önkormányzat és a rendőrség megállapodása rögzíti: a felek a hatékony működtetés megvalósítása és a további fejlesztések megalapozása érdekében negyedévente – első alkalommal 2015. március 31-ig – egyeztetést folytatnak a működtetés eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a feladat további ellátásáról és annak pénzügyi támogatásáról.

A jelenlegi térfigyelő kamerarendszer már a Belügyminisztérium nyilvántartó rendszeréhez csatlakozik. 2014-ben a figyelésbe az önkormányzat közterület-felügyelői is besegítettek, növelve így a hatékonyságot, mivel a rendszer két részre, két kezelő-egységre oszlik, ami igényli is minimum két fő munkáját. A rendőrség 2014-re vonatkozó összegzése szerint a kamerák üzemeltetése, nagymértékben hozzájárult a város közbiztonságának javításához, a bűncselekmények felderítéséhez és az elkövetők kézre kerítéséhez. Mint ismert, a városi önkormányzat 2014. végén újabb 15 millió pályázati támogatást nyert a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. A fejlesztéssel tovább javulhat a közbiztonság Salgótarjánban.