Tájékoztató közterületi jelleg módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzőjének tájékoztatója a város egyes közterületeinek közterületi jelleg módosításáról:

Tisztelt salgótarjáni lakosok és vállalkozások!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 35/2015.(III.26.) Öh. számú határozatával döntött az egyes közterületi nevek módosításáról és az eddig névtelen közterületek elnevezéséről.
Az önkormányzati határozat 2. pontja alapján az alábbi közterületek közterület jellegében történtek változások:
a) Eresztvény bányatelep helyett Eresztvénybánya telep
b) Főtér helyett Fő tér
c) Magyar bányatelep helyett Magyarbánya telep
d) Szánas alja helyett Szánasalja út
e) Szérűskert helyett Szérűskert utca
f) Vadaskert helyett Vadas kert
A fenti módosításokat a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet indokolta.

Az önkormányzati kezdeményezés miatti címváltozásból adódóan a magánszemélyek érintett okmányainak (pld. lakcímkártya, forgalmi engedély,vállalkozói igazolvány stb.) és a cégek címet tartalmazó okmányainak módosítása ingyenes.
Az okmányokban történő címmódosítást az adott okmány kiállítására hatáskörrel rendelkező hatóságnál illetve cégbíróságnál kell kezdeményezni. A cégek esetében a változást 180 napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

A változásokat érintően felmerült kérdésekben a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának munkatársai ( 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. tel: 32/422-397 ) készséggel állnak rendelkezésre.

Salgótarján, 2015. április 20.

Tóthné dr. Kerekes Andrea sk.
jegyző

Salgótarjáni felsőoktatás: célegyenesben az egyeztetések

20150419_felsooktatas

A Salgótarjánban indítandó felsőfokú képzésről rendeztek fórumot a városházán, melyen részt vett dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért felelős államtitkára, Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora és Becsó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője is.

Az április 18-i eseményen a megjelent cégvezetők és pedagógusok előtt az államtitkár elmondta: mint ismert, a felsőfokú képzés újraindításáról több mint egy éve kezdődtek meg az egyeztetések, azt követően, hogy megszűnt a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgótarjáni Intézete, a Nógrád megyei vállalkozások szakemberhiánya pedig indokolja, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel.  A tervezett salgótarjáni közösségi felsőoktatás a helyi igények, regionális munkaerő-piaci keresletre alapozott, a szakképzésre és a felsőoktatásra egyaránt nyitott intézményrendszer. Dr. Palkovics László hangsúlyozta: oktatásban részt kell venniük a helyi cégeknek.
A városban a kormány, a helyi és térségi önkormányzatok, a helyi vállalkozások és az Óbudai Egyetem működtetné a közösségi intézményt. Az elképzelések szerint 2016 szeptemberétől indulhat a négy féléves felsőfokú szakképzés, amely főiskolai képzésben folytatható négy elismert félévvel. A főiskolai képzés úgy kezdődne 2017 szeptemberében, hogy a gyakorlati tudást a duális képzésben részt vevő helyi vállalkozásoknál szereznék meg a hallgatók, az elméletit az Óbudai Egyetem képzésein. Az, hogy utóbbi Óbudán vagy Salgótarjánban történik-e, a létszámtól függ.
Az államtitkár ismertette: a duális képzési forma fő indoka, hogy hiányzik a hallgatók gyakorlati tapasztalata. Ez nem gyakornoki rendszer, a vállalatnak tanítania kell a hallgatókat, akiknek hallgatói munkaviszonyuk van, és fizetést kapnak. A cégnek a minimálbér 60 százalékát, körülbelül 70 ezer forintot kell fizetnie, amit leírhat a szakképzési hozzájárulásból. A képzésben pedig váltakoznak az elméleti és gyakorlati szemeszterek. Erre a képzési formára követendő németországi mintákat is említett a szakpolitikus.

Fodor János, az Óbudai Egyetem rektora az egyeztető fórumon az általános mérnöki képzést nevezte jó lehetőségnek a térségben. Mint mondta, amolyan „ráhangolásként” ősztől felkészítést indítanak Salgótarjánban, hogy megismertessék ezt az új képzési formát a pedagógusokkal és a leendő hallgatókkal egyaránt. Sok idő nincs a végleges előkészítésre, hiszen a 2016/17-es tanévre szóló felsőoktatási felvételi tájékoztatóban már szerepelnie kell a salgótarjáni képzési lehetőségnek, melyhez a kormány részéről mielőbb szükséges a jogi háttér biztosítása is.

Dóra Ottó polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elmúlt hetekben több körben tárgyalt a jelentősebb munkaadókkal, akik azt jelezték, hogy összességében mintegy 200-300 embert foglalkoztatnának – ennyi a jelenlegi munkaerő-piaci hiány a térségben. A városvezető elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök tervezett salgótarjáni látogatásakor kérik majd a kormányfőt, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokból a kabinet támogassa a salgótarjáni felsőoktatást.
 Példaként elhangzott: 2012-ben a Mercedes igényére a Kecskeméti Főiskolán kezdték el a duális képzést, 300 jelentkezőből kiválasztott 25 hallgatóval. Tavaly már 800-an jelentkeztek a 70 helyre Kecskeméten, de a szombathelyi gépészmérnökképzés 50 helyére is 240 jelentkező volt.
Kérdésre Palkovics László elmondta: nincs olyan megkötés, hogy a hallgatóknak a képző cégnél kell majd dolgozniuk, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy 95-98 százalékban kötöttség nélkül is annál a vállalatnál maradnak, ahol megszerezték a végzettséget.
Dr. Tordai Péter, a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja hozzászólásában kifejtette: a kamara helyi és országos szinten is támogatja a duális képzési rendszer bevezetését, annak salgótarjáni indítását és a munkában partnere kíván lenni az önkormányzatnak, az egyetemnek és a megye vállalkozóinak.

Enni adok-enni kapok! Zöld dobozt helyeztek ki az Acélgyári templomnál

20150417_zolddoboz1

Az országban hetedikként Salgótarjánban helyeztek ki Zöld Dobozt a rászorulók élelemmel történő megsegítésére.

A pénteki, Acélgyári templom területén elhelyezett „ENNI ADOK-ENNI KAPOK” feliratú Zöld doboz ötlete állampolgári kezdeményezésre valósult meg. Argyellán Zsuzsanna, az egyik ötletgazda – ahogy fogalmazott – „tavaly télen belefutott egy olyan emberi tragédiába, mely rávilágított arra, hogy egyes emberek milyen szegénységben és nélkülözésben élnek.”

Két lelkes civil aktivista társával – Deák Gyöngyivel és Kunné Bucsek Zsuzsannával – a legnagyobb közösségi portálon vették fel a kapcsolatot az ország más településein már korábban kihelyezett zöld dobozok „gazdáival”, majd a megismert tapasztalatok alapján úgy határoztak, hogy megvalósítják az ötletet a városban. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata is felkarolta az ügyet, a közmunkásokat foglalkoztató szervezet elkészítette az ételadomány gyűjtésére alkalmas dobozt, és a helyi plébános, Varga András atyának e nemes célt támogató és egyetértő hozzájárulásával az Acélgyári templomhoz tartozó szabadtéri területen április 17-én elhelyezték a Zöld Dobozt.

Miközben a pénteki eseményen a helyszínre érkező városlakók adományaiból – friss, szeletelt kenyérrel, zöldségekkel, édességgel, konzervekkel és más apró élelmiszerekkel – teljesen feltöltődött a doboz, a három ötletgazda köszönetet mondott az ügyet támogató önkormányzatnak és közfoglalkoztató cégének, az egyháznak, és a sok-sok önkéntes támogatónak, akik az előkészítés munkájában részt vettek.

Az adománydobozban a lakosság az éhes, rászoruló embereknek helyezhet el élelmiszereket. Maga a doboz egy egyszerű, szabadon nyitható szekrényke, mely tökéletesen megfelel funkciójának. Argyellán Zsuzsanna és „csapata” újabb két doboz elhelyezését készíti elő, melyeket mielőbb szeretnének a rászorulók részére kihelyezni Salgótarján más városrészeiben.

20150417_zolddoboz2

Felhívás közterületi nevek javasolt módosításairól

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 28-án tartandó ülésén kívánja megtárgyalni az egyes önkényuralmi politikai rendszerre utaló nevű közterületi ingatlanok új nevének megállapítását. Salgótarján közigazgatási területén a központi címregiszter szerint jelenleg 10 olyan közterület név szerepel, amelynek használata a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) állásfoglalása alapján nem javasolt. A lakossági felhívás a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekre utaló és ezáltal nem javasolt közterületi nevek módosítására az alábbi dokumentumban megtekinthető:

Lakossági felhívás