Ragyogj kéken Salgótarján!

20150402_kek

Az ENSZ határozata értelmében 2008-tól minden évben április 2-án ünneplik az autizmus világnapját, hogy ezzel is ráirányítsák a világ figyelmét az autista emberek gondjaira, valamint arra, hogy számuk a felmérések szerint folyamatosan nő. Azóta az egész földkerekségen ünneplik a világnapot, amikor kék szalagot kötnek, vagy kékbe öltöznek azok, akik szeretnék kifejezni támogatásukat. Salgótarjánban ötödször kerül sor az ünnepségre. A városháza homlokzata kék díszkivilágítást kapott a világnap estéjén.

Százéves nénit köszöntöttek Baglyasalján

20150402_szazeves

A városi önkormányzat nevében meghitt hangulatú összejövetelen köszöntötte baglyasaljai otthonában özvegy Sebó Jánosné, Jolán nénit századik születésnapján Dóra Ottó polgármester és Homoga László, a városrész önkormányzati képviselője.

Jolán néni 1915. április 2-án született Etes-Amálián. Nehéz sorsot szabott rá az élet, de minden területen helytállt. Amíg egészségileg bírta, becsülettel és tisztességgel dolgozott. Férje 1957-ben történt halála után egyedül nevelte fel négy gyermekét, akik közül 77 éves János fia – a legidősebb gyermek – közel két évtizede egyedül ápolja és gondozza édesanyját. Jolán néninek tíz unokája és tizenhárom dédunokája született.

A szerdai köszöntésen Dóra Ottó adta át az önkormányzat ajándékát és az általa és a miniszterelnök által aláírt díszoklevelet. Jolán nénit köszöntötték a Vöröskereszt helyi csoportja és a Baglyasaljáért Baráti Kör képviselői is.

Megkezdődött a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

20150402_hulladek

Nettó 3,5 milliárd forintos beruházással fejlesztik a hulladékgazdálkodási rendszert Kelet-Nógrád 51 településén, bővítik a salgótarjáni lerakót, új járműveket szereznek be, és hulladékszigeteket építenek.

A városházán tartott sajtótájékoztatón Dóra Ottó polgármester, a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnöke a projektről elmondta: a fejlesztés 51 települést érint, melynek „centruma” Salgótarján. Bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a társulás településein, illetve a házhoz menő zöldhulladék-gyűjtést a kétezer fő feletti településeken, a kisebb falvakban pedig ötezer házi komposztálót osztanak ki a zöldhulladék hasznosítására. Sipos Zsolt, a kivitelező HE-DO Kft. és a DHJ Építő Kft. alkotta konzorcium képviselője elmondta: Salgótarjánban csarnokok épülnek, ahol a szelektív hulladékgyűjtésből beérkező anyagokat válogatják szét, illetve a kukásautók által beszállított szemét szétválogatását végzik. Bátonyterenyén és Pásztón egy-egy hulladékgyűjtő udvar létesül, emellett a központi, salgótarjáni lerakót bővítik, amely évi 30 ezer tonna kapacitású teleppé válik. A két gyűjtőudvarból is a Salgótarjáni Térségi Hulladéklerakón épülő 1500 négyzetméteres mechanikai kezelőcsarnokba szállítják a hulladékot. A program részeként megújul a géppark is: 19 rakodó- és gyűjtőjárművet szereznek be, és 151 hulladékszigetet is építenek a településeken 2015. októberig.

Új közterületi utcanevek

Egyes egyéni választókerületi képviselők kezdeményezést nyújtottak be Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzőjéhez a körzetükben található névtelen közterületi ingatlanok elnevezésére, melyhez az adott területen lakóknak a kezdeményezést támogató, aláírásukkal hitelesített nyilatkozatát is benyújtották. A Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság a benyújtott kezdeményezéseket megtárgyalta, előterjesztésüket pedig a közgyűlés legutóbbi ülésén elfogadta. Így az alábbi közterületek közterületi jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés alapján az alábbiakra módosították:

Eresztvény bányatelep helyett Eresztvénybánya telep, Főtér helyett Fő tér, Magyar bányatelep helyett Magyarbánya telep, Szánas alja helyett Szánasalja út, Szérűskert helyett Szérűskert utca, Vadaskert helyett Vadas kert.

Az eddig címmel nem rendelkező ingatlanok címeit és a jellegét az alábbiak szerint állapította meg a testület:

Utcanevek (PDF)