Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

A városi közgyűlés módosította az „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” ösztöndíj-pályázatról szóló korábbi rendeletet. A pályázatot eddig két tanévben hirdette meg az önkormányzat. A két pályázati eljárás eredményes volt, ennek keretében összesen 16 fő ösztöndíjas támogatására nyílott lehetőség. A rendelet elfogadása óta eltelt időszak, valamint a pályázati eljárásban résztvevőkkel történt egyeztetések, vélemények és a két év tapasztalatai alapján az ösztöndíj-pályázat kiírásának határidejét az önkormányzat a tárgyév január 31. napja helyett március 31. napjára módosította.

A módosítás alapvető célja, hogy a pályázati kiírás rendelkezései a lehető legjobban alkalmazkodjanak a felsőoktatási képzési rendszer sajátosságaihoz, ezzel is segítve az ösztöndíj-programba bekapcsolódó és támogatott hallgatókat, amely szükségszerű és egyértelműen pozitív hatást eredményezhet a jövőben.

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak és felügyelőbizottsági tagjainak megbízásáról. A határozat értelmében az alapítvány kuratóriumának elnöke Hrabecz Gyula, elnökhelyettese dr. Balogh Ágnes, tagjai: Sándor Béla, Butkai Ottó és Homoga László lettek. A felügyelő bizottság elnöke Farkas János, tagjai: Tóth Zoltán és Gyuris József. A megbízás minden érintett esetében a 2015. január 1.-2019. december 31. közötti időszakra vonatkozik.

Együttműködés a közbiztonság javításáért

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. december 31-ig meghosszabbította a térfigyelő kamerarendszer működtetésére 2014. december 31. napjáig hatályos együttműködési megállapodást. A rendszert 2015-ben is a Salgótarjáni Rendőrkapitányság működteti – önkormányzati támogatással.

A megállapodás célja Salgótarján közrendjének és közbiztonságának megóvása és javítása. A rendőrség a térfigyelő kamerarendszer által közvetített képek megfigyelését – az önkormányzat által biztosított pénzügyi keret, 2015-ben legfeljebb bruttó 11 millió forint terhére – szabadidős rendőri állománnyal, elsősorban a rendőr-főkapitányság személyi állományával végzi. Az önkormányzat és a rendőrség megállapodása rögzíti: a felek a hatékony működtetés megvalósítása és a további fejlesztések megalapozása érdekében negyedévente – első alkalommal 2015. március 31-ig – egyeztetést folytatnak a működtetés eredményeiről és tapasztalatairól, valamint a feladat további ellátásáról és annak pénzügyi támogatásáról.

A jelenlegi térfigyelő kamerarendszer már a Belügyminisztérium nyilvántartó rendszeréhez csatlakozik. 2014-ben a figyelésbe az önkormányzat közterület-felügyelői is besegítettek, növelve így a hatékonyságot, mivel a rendszer két részre, két kezelő-egységre oszlik, ami igényli is minimum két fő munkáját. A rendőrség 2014-re vonatkozó összegzése szerint a kamerák üzemeltetése, nagymértékben hozzájárult a város közbiztonságának javításához, a bűncselekmények felderítéséhez és az elkövetők kézre kerítéséhez. Mint ismert, a városi önkormányzat 2014. végén újabb 15 millió pályázati támogatást nyert a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. A fejlesztéssel tovább javulhat a közbiztonság Salgótarjánban.

Mindennapos testnevelés

A salgótarjáni köznevelési intézmények mindennapos testneveléshez kapcsolódó feladatok zökkenőmentes megszervezésére a városi önkormányzat, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Salgótarjáni Tankerülete és a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. tavaly szeptemberben megállapodást kötött sportlétesítmények térítésmentes használatáról. Ennek értelmében az önkormányzat térítésmentes létesítmény-használatot biztosít a KLIK részére a városi sportcsarnokban és a városi tanuszodában.
A megállapodás aláírását követően a Salgótarjáni Strandépítők Kézilabda Klub és a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskola vezetése megkereste az önkormányzatot. Mivel az oktatási intézmény a sportegyesülettel közösen kézilabda oktatást indított a 2014/2015-ös tanévben a testnevelés órák keretein belül, ezért kérték, hogy a városi sportcsarnok nagytermében hetente 1,5 óra edzéslehetőséget kapjanak az iskola tanulói.
A város közgyűlése 2014. decemberi ülésén – a kérést méltányolva – úgy döntött, hogy 2015. július 30-ig a fenti időkeretben az edzéslehetőséget térítésmentesen biztosítja.