Október 23-i megemlékezés

20151023_koszoruzas1

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 59. évfordulójának tiszteletére Salgótarján Önkormányzatának tisztségviselői, valamint a városban működő hivatalok és szervezetek képviselői helyezték el ma délután a megemlékezés virágait a Megyeháza falán lévő emléktáblánál. Az ünnepségen beszédet mondott Dániel Zoltán alpolgármester.

20151023_koszoruzas2

A megújult Garzonházak átadása

20151022_garzon1

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel 2013 júniusában 399, 12 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár-Városközpont” című, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0015 azonosítószámú projektjének megvalósítására. A megítélt támogatás 2015 októberében további 32,58 millió forint európai uniós támogatással egészült ki.

A projekt utolsó elemeként a Garzonház részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújítása valósult meg. A szociális típusú városrehabilitáció alapvető célja a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó folyamatok megállítása és megfordítása.

Támogatási összeg: 431.708.773 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezése: 2015. október 31.

A projekt keretében városunkban a következő szociális rehabilitációt segítő fejlesztések valósultak meg:
– Garzonház épületgépészeti felújítása
– Az Acélgyári városrészben lévő „Kolduspaloták” külső felújítása
– Erzsébet tér rehabilitációja
– Szolgáltató Iroda kialakítása a Klapka György út 4-ben
– A Szent József Plébániatemplom (Acélgyári úti templom előtti tér felújítása
– Szociális napközi foglalkoztató kialakítása (a volt evangélikus lelkészi lakás épületében)

A projektben foglalt célokat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint projektgazda, konzorciumi partnereivel, a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközséggel, a Római Katolikus Plébániával, az Acélgyári út 4-8. Társasházzal és az Egyesült Lakásszövetkezettel együtt valósította meg. A projekt első beruházásaként 2013 szeptemberében átadásra került a régi SITI felújított épülete a Klapka György úton. 2014 őszén befejeződött a Szent József Plébánia előtti tér és az Erzsébet tér felújítása, decemberben a régi evangélikus paplak épületében „Szociális napközi foglalkoztató” került kialakításra. 2015 áprilisában átadásra kerültek a megújult „Kolduspaloták”. A napokban került sor a gépészetileg felújított Garzonházak átadására.

A fejlesztés eredményeként érintett 7 db épületből (Szolgáltató Iroda, „Szociális napközi foglalkoztató”, Kolduspaloták három épülete, Garzonház 1-2.) háromnál az akadálymentesítés is megtörtént. A Szent József Plébánia előtti tér és az Erzsébet tér felújítása során 1000 négyzetméteren újult meg a zöldfelület. A SITI és az Evangélikus paplak átalakításával további 448 négyzetméter hasznos alapterületű közösségi funkciókat betöltő tér jött létre. A „Kolduspaloták” felújítása 78 lakás számára jelentett megújulást. A Garzonházak részleges gépészeti, tűzvédelmi és elektromos felújításával 264 lakás vált biztonságosabbá és korszerűbbé. A fejlesztés érintette a lépcsőházak füstmentesítését, mellékhelyiségeinek szellőzési rendszerének felújítását. Korszerűsítésre került a kaputelefon rendszer, a megújult aulában video-megfigyelő és rögzítő rendszer került kialakításra.

A projekt zárásaként 2015. október 22-én ünnepélyes keretek között átadásra kerültek a megújult Garzonházak.

20151022_garzon2

Ingyenes városi létesítményhasználat a mindennapos testneveléshez

A város önkormányzata fontosnak tartja, hogy a salgótarjáni köznevelési intézmények korábbi magas színvonalú nevelő-oktató munkájukat folytatni tudják. Ennek segítésére azoknak az intézményeknek, amelyek infrastrukturális gondokkal küzdenek, a 2015/16-os tanévben is térítésmentes létesítmény használatot biztosít a fenntartó útján a mindennapos testnevelés megszervezéséhez.
Az igények felmérése után az önkormányzat a KLIK által fenntartott és az önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények közül a Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája részére a Városi Sportcsarnokban heti 54 órában, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium 5. évfolyamos tanulóinak úszásoktatásához a Városi Tanuszodában szeptember-november közötti időszakban heti 12 órában, december-február közötti időszakban heti 8 órában, március-május közötti időszakban heti 10 órában térítésmentesen biztosítja a létesítményhasználatot. Az önkormányzat a KLIK részére a gyógytestnevelés feladatának ellátásához a városi sportcsarnokban hetente két alkalommal, alkalmanként 1,5 órában szintén ingyenes létesítményhasználatot biztosít.

Kereskedelmi centrum létesülhet a Pécskő üzletközpontban

Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek összevonásával nyílhat lehetőség egy nagy területű üzlet- vagy szolgáltatóközpont működésére Salgótarján belvárosában.
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata mintegy 250 db nem lakáscélú ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, amelyek jelentős része üzlethelyiség és bérbeadás útján kerül hasznosításra. Ezek közé tartozik a Pécskő üzletházban található volt fodrászat évek óta jelenleg üresen álló helyisége, mely egy helyrajzi számon van a mellette található cipőbolttal és gyógynövény szaküzlettel (összesen 322 m2). Ezen üzletek újbóli összevonásával, valamint a külön helyrajzi számon (3750/A/3 hrsz.) működő szomszédos óra-ékszer üzlettel (70 m2) történő egyesítésével létrehozható lenne a városközpontban egy nagy alapterületű (392 m2), korszerű kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység folytatására alkalmas üzlethelyiség.

A tervet jól érzékelhető tények alapozták meg. Ma az látszik, hogy a városi kereskedelmi és szolgáltatási befektetési tőke kimerülőben van, így szükséges nyitni külső, nagyobb tőkeerővel rendelkező befektetők irányába. Ez filozófiaváltást is jelent, mert a megcélzott üzleti befektetői kör nagyobb alapterületben és komolyabb infrastrukturális feltételrendszerben gondolkodik, ezért szükséges városközponti stratégiai pontokon terület összevonással 300-500 m2 területű bérbe adható ingatlanok kialakítása.

Az ezzel kapcsolatos célkitűzés a városlakók kereskedelemmel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek kiszolgálása, a helyi vállalkozások részére lehetőség biztosítása tevékenységük folytatására, amely a munkahelyteremtésben és helyi adók megfizetésében hasznosul az önkormányzat számára. Nem mellékes természetesen az ingatlanok után szedett bérleti díjbevétel sem, amelynek mértéke, mint természetes indikátor mutatja a kereskedelem és szolgáltatás területén meglévő erőforrásokat és vállalkozási kedvet.

A városi közgyűlés felhatalmazta a Salgó Vagyon Kft.-t az ingatlan összevonásával kapcsolatos szakmai feladatok – társasházi alapító okirat módosítása, földhivatali eljárás, bérlőkkel történő egyeztetés lefolytatása – elvégzésére. A társaság minden érintett féllel, jelenlegi bérlővel felveszi a kapcsolatot és kölcsönös előnyökön nyugvó megállapodásokra törekszik, figyelemmel a bérleti szerződések tartalmára.

A Pécskő üzletközpontban – tekintettel a még hatályos bérleti szerződésekre – minden előírást, jogszerűséget értelemszerűen betartva, a szükséges villamossági és fűtési korszerűsítéseket elvégezve 2016. június 1-jétől van lehetőség az újonnan kialakított üzlethelyiség pályázat útján történő bérbe adására.

Hulladékról szóló törvénymódosítás kezdeményezése

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése októberi rendkívüli ülésén határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térségünkben kiépítésre kerülő hulladékgazdálkodási rendszer működésének gazdasági feltételei biztosítottak legyenek. Mint ismeretes 2011. november 4-én alakult meg a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, amelynek célja egy modern hulladékkezelési rendszer megvalósítása volt, pályázati források segítségével. A megalakulás idején a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása az önkormányzat hatáskörébe tartozott. 2013. január 1-én lépett hatályba az a törvény, amely ezt a helyzetet módosította és a közszolgáltatási díj megállapításának jogát a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével Miniszteri hatáskörbe emelte. Az önkormányzatoknak így már nem áll módjában közvetlenül olyan szolgáltatási díjakat megállapítani -amely a pályázatban szerepelt-, melyek mellett a beruházás megtérül és a gazdaságos működtetés feltételei biztosítottak lennének. Az ország több településén is ugyanezzel a problémával küzdenek az önkormányzatok.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése októberi döntésének megfelelően Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalon keresztül levélben fordult a szolgáltatási díj megállapításáért felelős Miniszterhez és kezdeményezte, hogy a díj megállapításánál a Miniszter legyen tekintettel a térségünkben megvalósítás alatt lévő projektekre és tegyen javaslatot jogszabály módosításra. Ezzel egyidejűleg a Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert, hogy Becsó Zsolt országgyűlési képviselő közbenjárásával kezdeményezze a hulladékról szóló törvény módosítását.