Polgárőr egyesületek közötti megbeszélés

20150528_polgaror

A polgárőr szervezetek anyagi támogatásáról, új polgárőr csoportok létrehozásáról folyt egyeztetés tegnap a városházán. Megtörtént a salgótarjáni “Nagyvárosi Polgárőr Egyesület” és a városban működő többi polgárőr egyesület összevonásának előkészítése, illetve megvitatásra kerültek a városőrségbe történő, a feladatokhoz igazodó integrálási lehetőségek is.

Minisztériumi egyeztetések

2015. május 27-én Fekete Zsolt, Salgótarján alpolgármestere egyeztetést folytatott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Szociális Ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárságon. A találkozón felvázolta Salgótarján és vonzáskörzetének szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetképét, ismertette az államtitkársággal azokat a nehézségeket, melyek a térségi feladatellátásban jelentkeznek. A város – összefogásban a volt többcélú kistérséghez, illetve a Kis-Zagyvavölgyéhez tartozó három csatlakozó településsel – közösen oldja meg a területén élő lakosságot érintő feladatellátást, a társulás közös intézményt működtet.
A jelenlegi finanszírozási mechanizmus nem teszi lehetővé a zökkenőmentes feladatellátást, ezáltal sérülhet az ellátási biztonság. Emiatt a tagönkormányzatok felelős vezetői a társulás minél gazdaságosabb és hatékonyabb működtetésében érdekeltek, és ennek függvényében hozzák meg döntéseiket. Az államtitkárság tájékoztatása szerint változás fog beállni egyes ellátások finanszírozásában, mely pozitív előrelépést eredményezhet a szolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátásában mind szakmai, mind finanszírozási oldalról tekintve. Az államtitkárság nem zárkózott el alpolgármester úr szakmai segítségnyújtásra vonatkozó kérésére, a helyi és térségi szociális kérdésekben szakmai konzultációra fog sor kerülni. Kitért és segítséget kért Salgótarján hosszútávú szociálpolitikai koncepciójának megalkotásához szükséges kutatáshoz, felméréshez. Felajánlotta, hogy Salgótarján szívesen biztosít helyet az EEM-nek, vagy háttérintézménynek.

Közös sajtótájékoztató

Dóra Ottó polgármester és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő tartott ma délelőtt közös sajtótájékoztatót a városházán. A legfontosabb téma Salgótarján működésének és fejlesztésének finanszírozása volt, de szóba kerültek mindazon az ügyek is, amelyekben szükségszerű a helyi önkormányzat és Magyarország Kormánya közötti együttműködés.
Ezt követően Fekete Zsolt alpolgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit (a felvételen 19:40-től) azokról a lépésekről, amelyeket az önkormányzat az utóbbi hetekben tett a várost érintő szociális problémák megoldására, valamint beszélt a közmunkát, az ellátórendszereket érintő kérdésekről is.

Környezetünk a jövőnk!

Kicsinosítani, rendben tartani egy várost igazán nemes feladat. A tét nagy: környezetünk megóvása és szépítése. Ennek szellemében szervezi meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a programsorozatot, mely 2015. június 24-én, az első közösségi környezetszépítő akcióval kezdődik, és a következő tanév szeptemberétől több alkalommal megismétlődik. A tervek szerint a 12-25 év közötti fiatalok egyebek mellett játszóterek karbantartási munkálataiban, tisztításában, játszótéri játékok és korlátok vegyszermentes festékkel történő „kezelésében”, kerítések drótfonatainak elkészítési munkáiban, zöldterületek és sportpályák gyomtalanításában vesznek részt, de a tevékenységi körök még bővülhetnek. A „Környezetünk a jövőnk!” sorozat résztvevőinek a McDonald’s Magyarország salgótarjáni étterme minden alkalommal kedvezményes fogyasztásra jogosító kuponokkal kedveskedik.

Középiskolásoknak különösen ajánlott az akcióhoz történő csatlakozás, hiszen 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele
50 óra közösségi szolgálat teljesítése, így a 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket már érinti a jogszabályváltozás!
A salgótarjáni környezetszépítő akció – a részletek hamarosan történő kimunkálása után – a közösségi szolgálat része lesz!
Az első, 2015. június 24-i akcióhoz a kapcsolat@salgotarjan.hu e-mail címen várjuk az előzetes jelentkezéseket, a részletekről pedig hamarosan tájékoztatjuk a város fiataljait! Gyere, várunk! A tét nagy, hiszen környezetünk a jövőnk!

Gyermekorvosi rendelés áthelyezése

Dóra Ottó polgármester lakossági tájékoztatója a 10. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének áthelyezéséről:

Tájékoztatás! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2015. (III. 26.) Öh. sz. határozata értelmében a 10. számú gyermekorvosi körzet (3100 Salgótarján, Ady Endre út 1.; rendel: Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália) rendelési helyét 2015. június 1-jétől a 3. számú gyermekorvosi körzetnek helyt adó, 3100 Salgótarján, Május 1. út 67. szám alatt található rendelőbe helyezi át, ahol Dr. Tajtiné dr. Nagy Rozália nyugdíjba vonulása után Dr. Al-Shamiri Ali Kaid helyettesítő orvosként látja el a házi gyermekorvosi körzet feladatait. A 10. számú gyermekorvosi körzet területi beosztása nem változott.
Dóra Ottó sk.
polgármester