Negyvenegy óvodai csoport indul

Negyvenegy óvodai csoport indul a következő nevelési évben. A városi önkormányzat márciusi rendkívüli ülésén elfogadta a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2016/2017. nevelési év kezdéséhez szükséges irányelveket.

2015. szeptember 1-jétől a vonatkozó törvényi rendelkezések szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A rendelet dönt az óvodai beiratkozás idejéről, melyet a tárgyév április 20-a és május 20-a közötti időszakban kell meghatározni. A városi közgyűlés döntése értelmében az önkormányzat fenntartásában működő Salgótarjáni Összevont Óvodába történő beiratkozásra 2016. május 3-4-én kerül sor, a pótbeiratkozás napja 2016. május 11.

A Salgótarjáni Összevont Óvoda 2016/2017. nevelési év kezdésével összefüggésben megvizsgálták az Óvodában az óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek, a 2016/2017. nevelési évben óvodaköteles gyermekek, valamint a 2016/2017. nevelési évben a 3. életévüket betöltött gyermekek várható számát. Ennek eredményeként az óvodában 2016/2017. nevelési évben a gyermekek száma várhatóan 960 fő lesz.

Az önkormányzat döntése értelmében így a következő nevelési évben 41 óvodai csoport indul, melyekhez a pedagógus, illetve a nevelőmunkát segítő alkalmazottak létszáma – figyelembe véve a folyamatban lévő nyugdíjazási eljárásokat is – biztosított. A Salgótarjáni Összevont Óvodában indítandó csoportok száma a 2016/2017. nevelési évben:
Mackóvár Központi Óvoda 12, Aprófalva Tagóvoda 3, Baglyasi Tagóvoda 2, Gyermekkert Tagóvoda 5, Hétszínvirág Tagóvoda 2, Körúti Tagóvoda 2, Mesekert Tagóvoda 2, Nyitnikék Tagóvoda 6, Pitypang Tagóvoda 3, Szivárvány Tagóvoda 2, Vadvirág Tagóvoda 2.

Hirdetmény pályázati eljárásról

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 240/2015. (XII.17.) Öh. sz. határozatával döntött arról, hogy munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. § (3) bekezdése alapján pályázatot írt ki a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (3100 Salgótarján, Fő tér 5.; a továbbiakban: SKN Kft.) ügyvezetői munkakörének ellátására. A pályázat kiírását az indokolta, hogy a SKN Kft. ügyvezető igazgatójának, Simon Lajosnak megbízása 2016. június 30. napján lejár. A pályázati kiírásban megjelölt határidőre 3 db pályázati anyag érkezett, melyek benyújtói: Hajdú Györgyi, Kojnok Nándor és Simon Lajos.
Az Emtv. 39. § (6) bekezdésében előírtak szerint az ügyvezetői munkakörre kiírt pályázatok véleményezésére a munkáltatói jogkör gyakorlója szakmai bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kért fel.
A Bizottság tagjai

A Színházművészeti Bizottság delegált tagjai
1. Dr. Borsós Beáta igazgató – Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Dunaújváros
2. Császár Angela színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
3. Topolánszky Tamás koreográfus, tánctagozat-vezető – Gárdonyi Géza Színház, Eger
4. Zigó Viktor gazdasági igazgató – Kolibri Színház Nonprofit Kft., Budapest

Az emberi erőforrások miniszterének képviseletében
5. Szedlacsek Emília főosztályvezető – Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közösségi Művelődési és Művészeti Főosztálya

A Színházi Dolgozók Szakszervezete – mint reprezentatív szakszervezet – képviseletében
6. Mihályi Győző elnök

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – képviseletében
7. Kovács Zsolt települési képviselő, az Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti Bizottságának elnöke
8. Dr. Bercsényi Lajos települési képviselő, az Önkormányzat Közgyűlése Népjóléti Bizottságának elnökhelyettese

A Bizottság a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Salgótarján, Múzeum tér 1.) 116. tárgyalójában, 2016. március 11-én tartotta ülését a pályázók személyes meghallgatásával és a pályázatokban foglaltak elemzésével.

Az Emtv. 39. § (7) bekezdése alapján: „A szakmai bizottság üléséről és a szavazás eredményéről írásbeli jegyzőkönyv készül, amelynek a pályázatok értékelésére és a szavazás eredményére vonatkozó részét ismertetni kell a döntéshozóval, és a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

A Bizottság egyhangúan, 8 igen szavazattal támogatta Simon Lajos jelenlegi ügyvezető igazgató pályázatát és javasolja a döntéshozó testületnek, hogy Simon Lajost bízza meg a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával.

A szakmai bizottság összefoglaló véleménye

Simon Lajos pályázata a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetként működő SKN Kft. és az általa főtevékenységként működtetett Zenthe Ferenc Színház művészeti arculata, a társulatépítés, az intézményszervezés, a marketingtevékenység és közönségkapcsolatok építésének koncepciója tekintetében egyaránt megalapozott, hitelesség jellemzi. A pályázat tartalmazza a pályázó a SKN Kft. hatályos közszolgáltatási szerződésében foglalt célok megvalósítására, gazdasági-üzemeltetési programjára vonatkozó szakmai terveit.

A Bizottság véleménye szerint Simon Lajos eddig végzett sikeres ügyvezető igazgatói tevékenysége garanciát jelent az elkövetkező évekre szóló ügyvezetői megbízására, a SKN Kft. „kiemelt előadó-művészeti szervezetté” való minősítésének elérésére, a salgótarjáni színjátszás hagyományainak, a hazai színművészeti életben betöltött szerepnek megőrzésére és jövőbeni megerősítésére.

A „Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést a Közgyűlés 2016. március 31-i ülésén tárgyalja.

Salgótarjánból Elszármazott Művészek Fesztiválja

Április 4-én ünnepeli fennállásának 50. évfordulóját a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ. Az fél évszázados jubileum alkalmából kerül megrendezésre a “SEMFESZT” – vagyis a Salgótarjánból Elszármazott Művészek Fesztiválja. A műsorban olyan országosan és nemzetközi szinten is ismert művészek lépnek fel, akik Salgótarjánban kezdték tanulmányaikat és annak idején a József Attila Művelődési Központban léptek fel először a „világot jelentő deszkákra”. Az estre többek között hazatér Pándy Piroska, Szorcsik Viktória, Becze Szilvia, Alapi István, Pindroch Csaba és Szolnoki Péter. A művészeket a szintén salgótarjáni származású újságíró Sándor András kérdezi életükről, munkájukról és a városhoz kötődő élményeikről április 4-én a József Attila Művelődési és Konferencia Központban.

20160309_semfeszt

Legyen lelked szabad…

20160315_unnepseg1

2016. március 15-én az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett Salgótarján is. A városi programok március 11-én kezdődtek. Ezen a napon Somoskőn, a régi temetőben koszorúzási megemlékezésre került sor Somoskeőy István honvédszázados sírjánál, ahol Molnár Károly települési önkormányzati képviselő emlékezett a hősökre.

Március 15-én délelőtt a Dornyay Béla Múzeumban az „1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete” címmel múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak. Ugyancsak délelőtt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Természetbarátok Társasága Petőfi Sándor emléktúrát szervezett a Salgói vár alatti sziklafalon elhelyezett Petőfi-emléktáblához. Ott Dániel Zoltán alpolgármester és Józsa Gábor, a Nógrád Megyei Természetbarátok Társaságának képviselője mondott ünnepi köszöntőt, majd megkoszorúzták az emléktáblát.

20160315_unnepseg2

Nemzeti ünnepünkön a városi megemlékezésre a Széchenyi szobornál került sor. A „Legyen lelked szabad…” című zenés műsorban megvillantak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc máig érvényes üzenetei. A hősökre, örökségükre, március 15-e jelentőségére Fekete Zsolt polgármester emlékezett ünnepi beszédében.
A szónoklatot követően a március 15-i program koszorúzással fejeződött be: a Széchenyi szobornál az önkormányzat mellett pártok, civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek helyezték el az emlékezés virágait.