Mikrohitel pályázat

Pályázati felhívás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata – továbbiakban Önkormányzat – (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395) pályázati felhívást tesz közzé
“Mikro- és kisvállalkozások önkormányzati támogatására” címen,
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 154/2017. (VIII.29.) határozata alapján.

1.) A pályázat célja:
Az Önkormányzat fontos célnak tekinti a helyi mikro-és kisvállalkozások (továbbiakban: mkv) fejlesztését, támogatását. Mindezt az Önkormányzat a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (és országos hálózata) által működtetett Mikrohitel program segítségével, ahhoz kapcsolódóan kívánja megvalósítani. Ennek keretében az Önkormányzat a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal (továbbiakban: Alapítvány) együttműködési megállapodást kötött.
A pályázat célja a Mikrohitel program terméktájékoztatójában részletesen bemutatott hitelkonstrukció keretében az azt igénybe vevő mkv-k részére a kamatmentes hitel igénybevétele lehetőségének Önkormányzat általi biztosítása olyan formában, hogy az egyébként a hitelt igénybe vevő mkv helyett a kamatfizetési kötelezettséget az Önkormányzat teljesíti az Alapítvány felé.

2.) Pályázók köre:
Az Alapítvány által biztosított hitel esetén az Önkormányzat által biztosított kamattámogatás igénybevételére jogosult az a pályázat benyújtásának napját legalább egy évvel megelőzően a cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett salgótarjáni székhellyel/telephellyel rendelkező, átlátható szervezetnek minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely
a) a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 9 főt,
b) a vállalkozás éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió EUR-nak megfelelő forintösszeg,
c) nem több, mint 25% a tulajdonosi részaránya egy vagy több olyan szervezetnek, mely az a.) és b.) pontokban leírtaknak nem felel meg,
d) a vállalkozás mind az állam, mind az önkormányzat felé teljesíti adófizetési kötelezettségeit, így nincs sem adó, sem illeték, sem társadalombiztosítási járulék tartozása,
e) megfelel továbbá a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételeknek.

3. A pályázat tartalma, támogatható célok, támogatás formája, mértéke, kizáró okok:

A pályázat keretében támogatható:
a.) berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása,
b.) a már meglévő üzleti tulajdon, vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése a Mikrohitel programban foglaltaknak megfelelően.

Nem támogatható a forgóeszköz beszerzés.

A támogatás formája: az Alapítvány által folyósítandó hitelhez kapcsolódó önkormányzati kamattámogatás.

A támogatás az európai uniós jog alapján ún. “de minimis” támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke:

A hitelhez kapcsolódó 3,9%-os kamat összegének megfelelő támogatás, vagyis a kamat 100%-a a hitel futamideje alatt. Éves 50.000.000 Ft-os alapítványi hitelkeret tekintetében évi 1.950.000 Ft összegű önkormányzati kamattámogatási keret áll rendelkezésre. Az egy pályázó által elérhető maximális önkormányzati kamattámogatás összege – tekintetbe véve a pályázónként elérhető legfeljebb 10.000.000 Ft-os alapítványi hitelkeretet – 390.000 Ft.

4. A támogatás folyósítása:

A folyósítás az Önkormányzat részéről az Alapítvány felé történik átutalással.

5. Pályázat beadási határideje:

A pályázati felhívás közzétételének napjától 2018. augusztus 31-ig lehetséges.

6. A pályázat beadási helye:

A pályázat kizárólag személyesen nyújtható be Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteréhez a Polgármesteri Hivatal 113. sz. irodájába. Az Önkormányzat a pályázat átvételéről és időpontjáról igazolást ad ki.

A pályázatokat egy eredeti példányban, zárt borítékban kérjük benyújtani a kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt. A borítékon kérjük feltüntetni: „Mikro – és kisvállalkozások önkormányzati támogatása”.

7. Elbírálás:

A pályázatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága bírálja el a pályázat beadásától számított 30 napon belül. A pályázatok előzetes bírálatát az Alapítvány Mikrohitel programja szempontjából az Alapítvány végzi. A bírálat folyamatos.

A Bizottság a pályázatokat beadási sorrendben bírálja el egészen addig, amíg a kamattámogatásra rendelkezésre álló éves keret (1.950.000 Ft) ki nem merül.

Amennyiben a rendelkezésre álló összeg a beadási határidőt megelőzően kimerül, az Önkormányzat a pályázati kiírás közzétételével azonos módon, haladéktalanul közleményt ad ki a pályázat lezárásáról.

Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati kiírás (pdf)
Adatlap (doc)

Fekete Zsolt s.k.
polgármester