Lakossági fórumok

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere az egyéni választókerületek képviselőivel közösen lakossági fórumokat tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:

Időpont

Helyszín

Érintett választókerületek

Október 17. (szerda) 16.30

Salgóbánya, Idősek Klubja (Vár út 7.)

1, 3

Október 18. (csütörtök) 16.30

Somoskő, Kultúrotthon (Vároldal út 2.)

1, 3

Október 24. (szerda) 16.30

SÁI Beszterce lakótelepi Tagiskolája (Beszterce tér 4.)

1

Október 25. (csütörtök) 16.30

Zagyvaróna, Bátki Művelődési Ház

3

Október 29. (hétfő) 16.30

Rónafalu, Kultúrotthon

3

Október 30. (kedd) 16.30

Rónabánya, Kultúrotthon

3

November 05. (hétfő) 16.30

Körúti Tagóvoda (Fáy András krt. 35.)

2

November 06. (kedd) 16.30

SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Tagintézmény (Acélgyári út 73.)

2, 3, 4

November 08. (csütörtök) 16.30

Balassi Bálint Megyei Könyvtár (Kassai sor 2.)

4

November 12. (hétfő) 16.30

Madách Imre Gimnázium (Arany J. út 12.)

4, 5

November 13. (kedd) 16.30

SÁI Gagarin Tagiskolája (József A. út 2.)

5, 6

November 15. (csütörtök) 16.30

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Lőwy S. út 12-14.)

6

November 19. (hétfő) 16.30

SÁI Dornyay Béla Tagiskolája (Forgách A. u. 1.)

7

November 26. (hétfő) 16.30

Somlyóbánya, Kocsma

7

December 03. (hétfő) 16.30

SÁI Kollégiuma (Petőfi út 96.)

8

December 04. (kedd) 16.30

Baglyaskő-Vár Látogatóközpont (Karancs út 78.)

8

December 10. (hétfő) 16.30

Aranykor Idősek Klubja (Gorkij krt. 85.)

9, 10

December 11. (kedd) 16.30

SSZC Borbély Lajos Szakközépiskolája (Csokonai út 21-29.)

7, 10

Pályázati kiírás

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § alapján pályázatot hirdet ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat->Pályázatok oldalon található.

Tájékoztató fűtési támogatás igényléséről

TÁJÉKOZTATÓ
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatás igényléséről

 
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm.határozat alapján a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Az igénybejelentés a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartások részére az alábbi feltételekkel nyújtható be:
a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;
b) az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15-e (a határidő jogvesztő);
c) az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült;
d) a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozat nyomtatványát a Salgótarjáni Városháza (3100 Salgótarján Múzeum tér 1.) főbejáratánál, a földszinten vehetik kézhez, illetve letölthető a salgotarjan.hu honlapról. Az igénybejelentést személyesen ügyfélfogadási időben (hétfőn: 8.00-12.00 óráig, szerdán: 12.00-16.00 óráig, pénteken:8.00-12.00 óráig) a Városháza földszintjén az erre kijelölt ablaknál lehet megtenni. Az igénybejelentés postai úton is megküldhető Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (3100 Salgótarján Múzeum tér 1.) címre.

Salgótarján, 2018. augusztus 21.

Fekete Zsolt sk.
polgármester

A kinyomtatható igénybejelentő űrlap letöltéséhez kattintson ide (pdf).