Életképek az 1956-os forradalom emlékére

„Életképek Salgótarjánban 1950-1956 emlékkiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulójára” címmel nyílott tárlat 2016. október 21-én a Dornyay Béla Múzeumban. A kiállítás 2017. március 14-ig látogatható.

A tárlat keretében négy képben jelenítik meg a korszak, az 1950-es évek négy jellegzetes életterét: egy munkáslakás szobabelsőjét, egy gyári munkahelyet, ahol munkaverseny, illetve egy közterületet, ahol egy rendezvény zajlik. A negyedik kép az 1956. december 8-i salgótarjáni sortüzet idézi meg ezúttal egy korabeli kórházbelső kialakításával, ugyanis a volt bányatársulati kórházba szállították a sortűz halálos áldozatait, illetve ott látták el a sebesülteket.

20161021_1956os_kiallitas

Minden nemzet életében vannak kitüntetett történelmi pillanatok: a kivívott, megtapasztalt szabadság dicsőséges napjai. A huszadik században csak rövid időszakokra adatott meg a magyar népnek, hogy szabadon éljen. Ezek közül kiemelkedik az 1956-os magyar forradalom, szabadságszeretetünk szimbóluma – mondta a kiállítás megnyitóján Huszár Máté, Salgótarján alpolgármestere.

A politikus köszöntőjében hangsúlyozta: a forradalmak ritka pillanatai azért olyan emlékezetesek, mert a nép megtapasztalja saját erejét. Ilyenkor válik világossá, hogy nem a történelem formálja a népet, hanem a nép a történelmet. Bár a forradalmat leverték, éppen a lázadás vérbe fojtása mutatta meg, hogy nem azé az igazi erő, aki tankok tetején érkezik, hanem azé, akinek van bátorsága tiltakozni.

A tárlaton látható egy, a sortűz során átlőtt ing, valamint a sortűz során elhunyt Ravasz István költő egy versének eredeti kézirata, mellette korabeli fényképek, plakátok, tárgyi eszközök idézik meg a korszakot. A múzeum előterében emlékfalat alakítottak ki, ahol a sortűz és az utána következő megtorlás halálos áldozatainak állítunk emléket. A kiállítást a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, az 1956-os forradalom és a szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatta. Segítséget nyújtott a Szent Lázár Megyei Kórház is.

Idősek köszöntése

20161021_idosek_koszontese

“Hol van az a nyár” címmel rendezett az idősek világnapjához kapcsolódó találkozót, ünnepi műsort a Belvárosi Nőklub október 20-án a Balassi Bálint Megyei Könyvtárban.

A vendégeket Stark Lászlóné, az egyesület vezetője üdvözölte, majd megosztotta gondolatait a megélt évek számától független, belülről fakadó fiatalságról.

“Szóljon ez a találkozó a háláról és köszönetről, amellyel a fiatalok tartoznak az idősebb generációnak” – fogalmazott ünnepi beszédében Huszár Máté alpolgármester, aki a rendezvényen megjelent szépkorúak köszöntése mellett arról is beszélt, hogy a város milyen nagy mértékben támaszkodhat az idősek élettapasztalatára, bölcsességére. Ennek fontosságát támasztja alá a városunkban a napokban újrainduló idősügyi tanács intézménye is, ami lehetőséget nyit arra, hogy az idősebb korosztály véleménye, ötletei, problémái hatékonyan, formális keretek között is közvetítve legyenek a döntéshozók felé.

Pályázati kiírás

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat sport feladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően 2016. évben is kiírja a tanulásban és a sportolásban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtó általános iskolás és középiskolás tanulók részére a “Salgótarján Város Jó tanuló – Jó sportolója” cím elnyerésére szóló pályázatot.

A részletes pályázati kiírás letölthető az Önkormányzat->Pályázatok oldalról.

Kazinczy úti rézsűcsúszás

Megkezdődtek a Kazinczy úti ingatlanok végében bekövetkezett rézsűcsúszás helyreállítási munkái. A helyreállításra az önkormányzat vis maior pályázat keretében 27.000 e. Ft támogatásban részesült, a kivitelezési munka értéke 41.085 e Ft. A munkálatok befejezési határideje 2016. december 23.

A helyreállítás során épül 90 m csatorna, 123 m burkolt árok és 7017 m3 föld feltöltésre is sor kerül. A feltöltéshez szükséges földet erdővédelmi szempontok miatt nem lehetett helyben kitermelni, ezért azt a város más területéről kell odaszállítani, a Pécskő út igénybevételével. A földszállítás miatt a munkálatok idején a Pécskő úton megnövekedett tehergépkocsi forgalomra kell számítani.

Az esetleges kellemetlenségekért az önkormányzat és a kivitelező a lakók megértését és türelmét kéri.