Elméleti alapok az újrainduló felsőoktatáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkárságának támogatásával Salgótarján polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora korábban szándéknyilatkozatot írt alá egy modell értékű rendszer Salgótarjánban történő megvalósításáról, amely duális osztott képzésének első lépcsőjében felsőfokú szakképzést, második lépcsőjében pedig BSc képzést valósítana meg.
A szándékok megvalósításához kapcsolódott „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és műszaki oktatási és kutatási hálózatok együttműködésének erősítése Salgótarjánban” elnevezésű projekt.
A pályázat keretében az Óbudai Egyetem által kifejlesztésre kerültek olyan papíralapú és e-learning tananyagok, amelyek felkészítik a felsőoktatásba jelentkező diákokat a felvételire és az alapozó ismeretek átadásával egyetemi tanulmányaikra. A pályázat keretében matematika, fizika, nyelv, informatika és soft-skills tananyagokat dolgoztak ki.
A Semmelweis Egyetem Metálhigiéné Intézete a projekt keretében egy közösségi és család meditáció szakirányú továbbképzést készített elő, ami a salgótarjáni indítás esetén hozzájárul a Nógrád megyei felsőoktatás újraindulásához. Készült egy családi és közösségi konfliktusok tematikájú tanulmánykötet is.
A Salgótarjáni Innovációs Központ a projekt keretén belül oktatási-képzési rendszereket dolgozott és fejlesztett ki. Az innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása során megtörtént az innovációs központ szervezetének fejlesztése is, és városfejlesztési tanulmányokat is kidolgoztak.
A konzorciumban megvalósuló program vezetője az Óbudai Egyetem, tagja a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Salgótarjáni Innovációs Központ.
Mint korábbi nyilatkozatában Dóra Ottó polgármester elmondta: a városi önkormányzat természetesen támogatja a program megvalósítását, hiszen prioritást élvez a felsőfokú képzés újraindítása Salgótarjánban. Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a projekt eredményei a város és a térség lakóinak javára szolgálnak a jövőben.

Sikeres közfoglalkoztatási programok

20151121_kozfoglalkoztatas

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ebben az évben is folyamatosan pályázott közfoglalkoztatási programok lebonyolítására.
2015 első félévében 1500 fő foglalkoztatása valósult meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése még szeptember 29-i ülésén jóváhagyta a társaság által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez történő, 2015. augusztus 1-jével indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló programok megvalósítására vonatkozó pályázatok benyújtását. E programok keretén belül október 31-ig 3 programelemben 610 fő foglalkoztatása valósulhatott meg 100% bértámogatással, önerő biztosítása nélkül.
A programok közül kettő 2015. november 1-je után is folytatódhat.

Az első programban a téli időjárásra való felkészülés jegyeként lépcsők, temetői utak karbantartása valósulhat meg, illetve az időjárás függvényében elvégzik a téli kátyúzásokat és síkosság mentesítést. A program 2015. november 1. és 2016. február 29. között valósul meg, amelyben 80 fő foglalkoztatása válik lehetővé. A pályázatot 100%-os bértámogatással és 20% dologi támogatási igény mellett nyújtotta be a kft. A program önerőt nem igényel.

A második program időtartama szintén 2015. november 1-től 2016. február 29-ig tart, amelybe elsősorban 400 fő aktív korúak ellátásában részesülő személyt vonnak be. Az e programban résztvevő dolgozók a 2016. évben indítani tervezett START munkaprogramok megvalósításának előkészítését, a szükséges infrastruktúra felújítását, további mezőgazdasági művelésre alkalmas területek kialakítását végzik. A pályázatot 100%-os bér- és 20%-os dologi támogatási igénnyel, önerő biztosítása nélkül nyújtotta be a társaság.

2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig tart a jövő évi START közfoglalkoztatási programok előkészítéseként indult program. A foglalkoztatni tervezett létszám 250 fő, jellemzően aktív korúak ellátásában részesülő személy. A program tartalmazza a város zöld területeinek, elsősorban a belvárosi közterületi parkok jövő évi virágosítási programjának előkészítését, a palántaneveléstől a facsemeték ültetéséig. A programban több közterületi bútor gyártása és kihelyezése is megvalósul. Ezt a pályázatot szintén 100%-os bér, 20%-os dologi támogatási igénnyel, önerő biztosítás nélkül nyújtotta be a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Egyetemi előkészítők: műszaki pályára készülnek a legtöbben

2015. október 2-án megkezdődtek a felsőoktatás újraindításához kapcsolódó ingyenes egyetemi előkészítők Salgótarjánban. A foglalkozásokat december 19-ig – péntek-szombati napokon – tartják.

Az egyetemi előkészítőkre a Bolyai János Gimnáziumban kerül sor. Az egyaránt 50-50 órás matematika és fizika tananyagot az órákat vezető pedagógusok – Karácsony Mária és Miklós Zoltánné matematikából, Karádi Tamás fizikából – állították össze. Érdeklődésünkre Karádi Mária elmondta: olyan tematikát készítettek az előkészítőre, mely átfogja a középiskolában tanultakat. Ennek átismétlésével, a tudásanyag elsajátításával a sikeres érettségihez és a felsőfokú tanulmányok elkezdéséhez kapják meg a legfontosabb alapismereteket a diákok. Matematikából az előkészítő végén az átvett ismeretekből készült anyagot elektronikus formában megkapják a diákok.

Negyvenen – többségük ebben a tanévben érettségiző fiatal – kapcsolódott be az ingyenes előkészítőbe, közülük nem csak salgótarjáni, hanem a megye más településén tanulók és régebben érettségizettek. Mint ott jártunkkor egybehangzóan elmondták: a tanórainál számukra könnyedebb, oldottabb formában ismételik át a tantárgyi anyagokat. Azt is megtudtuk, hogy a legtöbben mérnöki pályára készülnek, de van köztük, aki matematika tanárnak vagy geológusnak készül. Ennek megfelelően mindkét tárgy tudásanyagát a műszaki tanulmányok folytatásához „rendelték” a pedagógusok.
Karácsony Mária érdeklődésünkre elmondta: minden hét hétfői napján e-mailben küldik el a diákoknak a következő foglalkozás témáját és megoldandó feladatait, hogy a hét végi felkészítőre tudjanak készülni. Mint a pedagógus fogalmazott: a résztvevők valójában nagyon komolyan gondolják továbbtanulási szándékukat, hiszen kevés szabadidejükben nagy vállalkozás, hogy a heti tanítást követően pénteken délután és szombaton délelőtt is az iskolapadban üljenek.

Mint ismert, számviteli főiskola bezárását követően a felsőfokú képzés salgótarjáni újraindítására erőteljes szükséglet mutatkozott. Az Óbudai Egyetemmel korábban megkezdett egyeztetések tavaly decemberben konkrét elképzelések megfogalmazásával folytatódtak. Ezek alapján – Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár közreműködésével – alakult ki az újrainduló salgótarjáni felsőoktatás bevezetésének modell értékű koncepciója.

A Salgótarjáni Felsőoktatási Kabinet három évre szóló programot dolgozott ki, melynek első üteme a mostani, „0”-dik évfolyam, az egyetemi előkészítő. A három évre szóló program következő tanévében, 2016. szeptemberében kezdődhet a felsőfokú szakképzés, majd a harmadik ciklusban, 2018-ban a felsőoktatási alapképzés Salgótarjánban.

Lázár János: „megyünk Salgótarjánba is”

A kormány 2015 tavaszán hirdette meg a Modern Városok Programot. Ennek keretében Orbán Viktor miniszterelnök mind a 23 megyei jogú városba ellátogat, és megállapodik a helyi vezetőkkel a kormány és a települések közötti együttműködésről. Salgótarján városvezetése a kormány felé egy „mindenek feletti” – a reálgazdaságra vonatkozó – és három „jóléti-típusú”, kisebb csomagban fogalmazta meg az együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseit, kéréseit.
A kormányfő salgótarjáni látogatásának időpontja egyelőre nem ismert, de 2015. november 12-i sajtótájékoztatóján Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter örömteli bejelentést tett, mely szerint tervezik a kormányfő salgótarjáni látogatását. A politikus így fogalmazott:
„Szeretném azt elmondani, hogy a kormány folytatja ezt a programot, minden megyei jogú várossal szövetséget szeretnénk kötni. Fogunk menni Szegedre is; Botka polgármester kollégához és Salgótarjánba is. Azon városok is kiemelt partnerei lehetnek a kormánynak, ahol a választópolgárok nem ránk bízták a települések és a városok vezetését, mert úgy gondoljuk, hogy a megyei jogú városok képesek 2016-2017-ben érdemben hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, dinamizálni a gazdaságot.”

Készüljünk a télre

Salgótarján önkormányzatának Városüzemeltetési Irodája az alábbi tájékoztatóval hívja fel a lakosság figyelmét a téli időjárással kapcsolatos veszélyhelyzetekre és azok kezelésére. A dokumentum nyomtatható változata innen letölthető (pdf).

A téli szélsőséges időjárás számos olyan veszélytényezőt hordoz magában, amelyek időszakosan, sőt helyenként tartósan is megnehezítik, esetleg ellehetetlenítik a normális életfeltételeket.

A téli szélsőséges időjárási veszélyhelyzetek és következményeik:

Havazás, hótorlaszok, a hónyomás miatt bekövetkező épületkárok, közlekedési és közellátási nehézségek.
Fokozott balesetveszély (jegesedés, ónos eső, köd, páralecsapódás); komoly károk az ültetvényekben, erdőkben, légvezetékekben.
Hó és szélviharok miatti épületkárok, közműkárosodások, hírközlési és közlekedési nehézségek.
Gyors időjárás változások (felmelegedés, lehűlés) szélsőséges csapadékok következtében, árvizek, belvizek, közlekedési és vízkár elhárítási problémák, helyi vízkárok.
Kihűlések közterületen, saját lakásban.

1. A veszélyeztetettség:

A fentieknek az ország egyes települései fekvésük, az útviszonyok és a vízrajzi hálózat jellegzetességei miatt különösen kitettek.
Ezeket a Katasztrófavédelem Kirendeltségei részletesen felmérték, és minden év őszén egyeztetik az érintett önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal és gazdálkodókkal, a veszély elhárításáért felelős rendvédelmi s állami szervekkel, szervezetekkel a teendőket.

2. Mit tehetünk a problémák enyhítésére, feloldására?

Első és legfontosabb teendő, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni a külvilággal.
Ismerjük azokat a befogadó helyeket, ahol az átmenetileg hajléktalanná váltakat el tudjuk helyezni, képesek vagyunk megszervezni pihentetésüket és ellátásukat.
Tudjunk segítséget nyújtani az úton rekedtek kimentéséhez (ha kell speciális katonai járművek igénybevételével is), a sérült közművek helyreállításához.
Kísérjük figyelemmel azokat a közelben lakókat, akikről tudjuk, hogy veszélyeztetettek a kihűlés miatt (egyedülállók, betegek, idősek, rossz körülmények között élnek stb.).
Legfontosabb azonban a közvetlen életveszély elhárítása.
Ismernünk kell azokat, akik megfelelő eszközökkel, gépekkel rendelkeznek ahhoz, hogy lakóhelyükön (munkahelyükön) az azonnali önvédelmi intézkedéseket végrehajtsák és megkezdjék az önmentést.
Ezek mindenekelőtt:
– a sérült vezetékek elzárása, kiiktatása,
– a kidőlt fák feldarabolása, eltávolítása;
– hótorlaszok eltakarítása;
– életveszélyes romok megtámasztása, lebontása;
– átereszek kitakarítása;
– jégmentesítés;
– elsősegélynyújtás;
– szükségellátás;
– és nem utolsó sorban a helyi önvédelem megszervezése, irányítása.

Mit tehet az állampolgár?
Mérlegelje lakhelye adottságait és gondoskodjon családja biztonságáról!
Ennek érdekében:
-rendelkezzen legalább néhány napra elegendő fűtőanyaggal, élelmiszerrel, gyógyszerrel és ivóvízzel;
-gondoljon az áram, gáz kimaradásra, az alternatív fűtési, melegedési lehetőségekre;
-időben jelezze, ha különleges egészségügyi ellátási igénye van, vagy lesz (pl. vesekezelés, szülés előtt álló nő, veszélyeztetett terhes, stb.);
-ne induljon útnak, ha bizonytalanok az útviszonyok.
Ha mégis el kell indulnia:
-ellenőrizze a jármű műszaki megbízhatóságát (kipörgés gátló, megfelelő minőségű téli gumi), az önmentéshez szükséges eszközök meglétét (lapát, hólánc, meleg ruházat, takaró, forró tea, kávé, vontatókötél, elakadásjelző, gyógyszer, némi élelem stb.);
-folyamatosan tájékozódjon az útviszonyokról, hallgassa a helyi rádiókat;
-vigyen magával feltöltött mobiltelefont és a segélykérő telefonszámok jegyzékét.

“JEGES” JÓTANÁCSOK
Szinte nem múlik el tél, úgy hogy ne értesülnénk olyan tragédiáról, amelyet a kellően még nem megvastagodott álló-és folyóvizek jégtakarójának beszakadása okozott.
Mivel a mentésbe bevonható tűzoltó erők és eszközök helyszínre történő kiérkezése (amely a távolság miatt sokszor 15-20 percet is igénybe vehet) jelentős, ezért az alábbiakban néhány követendő (megfontolandó) jó tanáccsal szeretnénk segítséget nyújtani a korcsolyázás, csúszkálás és jégen tartózkodás helyének kiválasztásához.

3. Befagyott állóvíz esetén:

A part közelében a jég rendszerint vékonyabb, néha üreges, ezért könnyebben törik.
Beszűküléseknél áramlatok gyöngíthetik a jeget, (ugyanez vonatkozik állóvizeknél a mellékfolyók torkolatára is).
Meleg források különösen veszélyesek, mert nem mindig hoznak létre jégmentes helyeket, hanem elvékonyítják a jeget, ami nem látható.
Sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb, mint a hómentes helyeken.

4. Befagyott folyóvizek esetén:

Különösen vékony jég és jéggel nem fedett részek a “sodorvonal”-ban találhatók.
Folyókanyarok külső oldalán is vékony jégréteggel kell számolni.
Sebes folyású, vagy kőtömbökkel telített szakaszon a jég szintén lényegesen vékonyabb.

Mindkét esetben fontos tanács:
Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is erősen csökken, ha vastagsága változatlanul fennáll.
Jégen történő haladáskor nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha elesünk, az fokozza a jég beszakadásának veszélyét.
Több személy esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.
Jégen történő haladáskor síbottal, vagy bottal állandóan ellenőrizzük az előttünk levő jég vastagságát és szilárdságát.

A jég beszakadása esetén követendő magatartás:
A jég beszakadását rendszerint már előre jelzi a ropogás, a recsegés és a jég felületének süllyedése: ekkor még a beszakadás esetleg elkerülhető.

5. Teendők:

– Azonnal feküdjünk hasra a jégen (nagy fekvési felület), lehetőleg arccal a part felé. Lassú, nyugodt mozdulatokkal (mindig a lehető legnagyobb felfekvési felületen) kússzunk a part felé. Ha a jég a fenti előjelek nélkül beszakad, vagy túlságosan későn reagálunk és beszakadt alattunk, a teendők a következők:
– Azonnal tárjuk szét karjainkat és vetődjünk előre.
– Minden eszközzel gátoljuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk vagy lemerüljünk a vízbe.
– Ha mégis a jégfelület alá kerülünk:
– tartsuk nyitva szemünket, és nézzünk felfelé;
– ha a jég hóval fedett, a közelben levő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján még fel lehet ismerni és el lehet érni;
– ha a jeget nem fedi hó, a víz és a jég egyforma fénytörése miatt a jég beszakadásának helye csak igen nehezen ismerhető fel, folyóvíz esetén az áramlás miatt e helyet akkor sem lehet már elérni, ha tudjuk, hol van, így a túlélés esélye ilyenkor igen csekély;
– próbáljuk meg a felsőtestünkkel újból a jégfelület fölé jutni (lehetőleg arccal a part felé), végezzünk lábainkkal lökésszerű úszó mozdulatokat, a karjainkkal és súlyáthelyezéssel segítsük a lábmunkát;
– amennyiben így nem sikerül a jég fölé jutni, próbáljunk meg a jég beszakadásának helyével szembeni oldalon egyik lábunkkal a jég felületére jutni és azután a kezünkre és lábunkra támaszkodva testünket oldalt a jégfelületre tolni; a jég beszakadásának formájától és nagyságától függően e módszer hanyatt fekve is alkalmazható;
– ha a jég újból és újból beszakad, vágjunk magunknak utat a part felé, addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró jégfelülethez nem érünk;
– a víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 C, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).

6. Mások bajba kerülése esetén a következő módon nyújthatunk segítséget:

– Ne egyenes tartásban, hanem hason csúszva közelítsük meg a jég közé került személyt (ellenkező esetben mi is veszélybe kerülhetünk, mert beszakadhat alattunk a jég).
– Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét (a jég törékeny).
– Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal, bottal, kötéllel, nadrágszíjjal – esetleg többet összekötve – vagy ruhadarabokkal). Vigyázat: ne húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a ruhája ujjánál fogva, mert a varrásoknál könnyen elszakadhat!
– Ha több segítőtárs van a helyszínen alkossunk láncot, úgy, hogy mindenki hason fekve az előtte levő lábát fogja. Ezáltal az elöl levő személyt mentőakciója során a többiek hatékonyan támogatják.
– Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a beszakadás helyétől a partra.
– Ha a szerencsétlenül járt már a jég alá került, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végrehajtani, így szükséges a tűzoltóság 105-ös segélyhívó számon történő mielőbbi értesítése.

Salgótarján megyei jogú város honlapja