Kilencvenhárom éve város Salgótarján

A hagyományoknak megfelelően idén is január 27-én került sor a Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepi programokra.

1922. január 27-e nagybetűkkel került be Salgótarján történelem könyvébe. Azon a napon délelőtt 9 órakor dr. Förster Kálmán polgármester vezetésével az Acélgyári Olvasóegylet, azaz a Kohász Művelődési Központ nagytermében megalakult a város első képviselőtestülete.

A várossá nyilvánítás 93. évfordulóján koszorúzással egybekötött ülést tartott a Madách-hagyomány Ápoló Egyesület. A Kohász Művelődési Központnál rendezett koszorúzási ünnepségen Fekete Zsolt alpolgármester emlékezett az elődökre.

A József Attila Művelődési és Konferencia Központ színházterme adott otthont a városi díszünnepségnek, melyen Dóra Ottó polgármester mondott ünnepi köszöntőt. A városvezető felidézte a várossá nyilvánítás társadalmi és gazdasági előzményeit, megemlítve a későbbi, töretlen fejlődést, melynek során Salgótarján 1929-ben megyei városi rangot kapott, majd lett 1950-ben Nógrád megye székhelye.
A városvezető ugyanakkor elmondta: ma Salgótarjánnak sok tekintetben számos problémával kell szembenéznie. Ebben a folyamatban a tavaly ősszel hivatalba lépett önkormányzat legfontosabb feladatának azt tartja, hogy új munkahelyek teremtésével fiatalok és idősek számára is élhető és szerethető várost teremtsen mindenkinek.

20150127_unnepseg2

– A városban a 2016-ban újrainduló felsőoktatás reményeink szerint sok salgótarjáni fiatalt vonz majd, olyanokat, akik tudására diplomaszerzésüket követően közös munkánkban számíthatunk – mondta Dóra Ottó. Nekik és annak a sok-sok dolgos embernek kívánunk az elkövetkező esztendőkben munkahelyeket teremteni, aki a saját és a város boldogulásáért szeretnének tenni, dolgozni.
Sok helyi polgár – akik a saját és közösségük erejével, kimagasló teljesítményükkel járultak és járulnak hozzá Salgótarján mindennapjaihoz – munkája az alapja ennek, akik közül a díszünnepségen Dóra Ottó polgármester, valamint Dániel Zoltán és Fekete Zsolt alpolgármesterek adták át a városi önkormányzat által alapított díjakat és kitüntető címeket. A város díszpolgára dr. Szvircsek Ferenc történész-muzeológus lett.

20150127_unnepseg3

Az ünnepséget követően a közönség a Zenthe Ferenc Színház és a Nógrád Táncegyüttes „Palóc Madonnák” című előadását tekintette meg.

Kitüntetettek:

„Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím:
Dr. Szvircsek Ferenc, történész-muzeológus

Posztumusz „PRO URBE” kitüntető emlékérem
Ercsényi Ferenc

„PRO ARTE” művészeti díj
Homoga József, fotóművész

„Salgótarjánért Emlékérem”
Varga András, római katolikus esperes-főplébános

„Kultúráért” díj
Madách-hagyomány Ápoló Egyesület

„Egészségügyért” díj
Bujtárné Dr. Ottmár Piroska Zsuzsanna, háziorvos

„Salgótarján Közszolgálatáért” díj
Debreceniné Gál Gabriella, közigazgatási ügyintéző

„Salgótarján Sportjáért” díj
Szabóné Sipos Éva és Szabó Attila, testnevelő-edzők

„Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúságáért” díj
Petőné Gál Ildikó, pedagógus

„Szociálpolitikáért” díj
Dr. Laczkó Zoltán, az NMKH nyugalmazott vezetője

„Salgótarján Közoktatásáért” díj
Ordasiné Kiss Katalin, a Dornyay Béla Tagiskola vezetője

„Salgótarján Közbiztonságáért” díj
Hidasi Béla, rendőr őrnagy

„Nemzetiségért és kisebbségért” díj
Verebélyi Károlyné, nyugalmazott óvodapedagógus

„Kultúra-mecénása” díj
Sinia Bútorgyártó Kft.

Salgótarján Gazdaságáért” díj
WAMSLER SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság

20150127_unnepseg4

Találkozó a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökével

20150127_szlovak

Dr. Egyed Ferdinánd, a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Dóra Ottó polgármester kedden délelőtt megbeszélést folytatott a városi és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködés fejlesztéséről. A helyi kulturális rendezvények, programok szervezésén kívül szóba került a szlovák nyelv oktatásának elindítása is Salgótarjánban, ami várhatóan hozzájárul a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítéséhez és a társadalmi kapcsolatok élénkítéséhez is.

Közgyűlési menetrend

Elkészült a városi önkormányzat üléseinek 2015. első fél évére vonatkozó ütemterve. Sürgős esetekben a rendes (soros) üléseken kívül a polgármester rendkívüli ülés összehívását is elrendelheti.

Az ütemterv szerint a városatyák a februári közgyűlésen alkotják meg az önkormányzat idei költségvetési rendeletét. Ugyancsak ezen az ülésen Dóra Ottó tájékoztatóját vitatják meg a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás, a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás és a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2014. évi működéséről.

Márciusban egyebek között a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységét értékeli a közgyűlés és tájékoztatót hallgat meg a 2014-2020 közötti Európai Unió-s tervezés megyei előkészítő munkájáról.

Az áprilisi közgyűlésen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtását vitatják meg a képviselők, majd a tavalyi év tevékenységéről számol be a VGÜ Nonprofit Kft., a Salgó Vagyon Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. és a társaságok idei üzleti terve is napirendre kerül. Ezen az ülésen fogadja el az önkormányzat a város felülvizsgált gazdasági programját.

Májusban az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról tárgyal a közgyűlés, meghallgatják a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány és a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint tájékoztató hangzik el a Nógrád Megyei Önkormányzat által elfogadott megyei Integrált Területi Programról.

A júniusi közgyűlés tervezett napirendi pontjai között szerepel a Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása , valamint tájékoztató az önkormányzat ügyrendi, jogi és közbeszerzési bizottsága 2014-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól. Ezen az ülésen fogadják el a városatyák a közgyűlés 2015. II. félévi munkatervét is.

Salgótarján megyei jogú város honlapja