Tudnivalók az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy vállalkozás alkalmi jelleggel alkalmazhat munkavállalót, például mezőgazdasági termelést végzők az idényszerűen elvégzendő feladatok ellátásához tudnak magánszemélyt foglalkoztatni, valamint ez a foglalkoztatási forma a nyári hónapokban az idegenforgalom területén is lehetőséget biztosít munkaerő bővítésre.

Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb tudnivalóiról, a leggyakrabban előforduló kérdések alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága összeállított egy tájékoztatót a magánszemélyek és foglalkoztatóik részére.

A tájékoztató ide kattintva letölthető. (pdf)

Pályázat közművelődési támogatásra

A városi önkormányzat pályázatot nyújt be a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló programra a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi műszaki, technikai fejlesztésére. A pályázat önrésze 2,5 millió forint, a kért vissza nem térítendő támogatási összeg 10 millió 840 ezer forint. A városrészi civil közösségek részéről fokozott igény merül fel rendezvényeik megfelelő színvonalú kiszolgálására, színpadi világítás biztosítására, ezért szükséges egy mobil világosítási eszközpark kialakítása. Emellett a Zenthe Ferenc Színház Nógrád megyei településeken tartott tájelőadásaihoz is elengedhetetlenül szükségesek az eszközök. A közösségi művelődés fokozódó igénye és a színházi feladatok megfelelő színvonalú ellátása indokolja a tervezett beruházást. A jelenlegi korszerű eszközpark nem mobil, városrészi rendezvények, illetve szabadtéri események kiszolgálására nem használható. Ezek eddig eszközbérléssel voltak megoldhatók. A pályázat célja már egy megkezdett fejlesztési koncepció szerves folytatása, mely kül- és beltéri mobil színpad világítási eszközöket, a mobil fényvetőkhöz traverz tartószerkezetet, a mobil fénytechnikai eszközökhöz hordozó ládák, Rack ládák, egy digitális keverőpult, valamint kábelek, kiegészítő anyagok beszerzését tartalmazza. Az elmúlt években megvalósult hangosítási rendszer korszerűsítése a digitális keverő beszerzésével válik teljessé. A fejlesztési igények szükségességét erősítik azon tendenciák is, melyek lényege, hogy egyre nagyobb a helyi szerveződésű, elsősorban városrészekben és újonnan létesített közösségi terekben tevékenykedő civil közösségek rendezvényeinek egész éven át tartó, egyre magasabb színvonalú kiszolgálása iránti igény. A döntésről a nyertes pályázókat 2015. szeptember 7-ig értesítik.

Új háziorvos a 12-es körzetben

A „Szakembereket Salgótarjánba!” program keretében új háziorvos kezdte meg tevékenységét a város 12. számú körzetében. A Szakembereket Salgótarjánba!” program célja, hogy elősegítse a város jövője szempontjából értékes szakképesítéssel és szaktudással rendelkezők városban történő letelepedését, illetve, hogy a piacképes szakmával és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánba visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztathassák. A program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata meghatározott időtartamra, 90%-os mértékű kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást biztosít a pályázók számára. A pályázó, dr. Lőrincz Attila a programhoz kapcsolódó rendeletben foglaltaknak megfelelően nyújtotta be pályázatát az önkormányzathoz. A szakember Marosvásárhelyen, az Orvos- és Gyógyszerészettudományi Egyetemet szerzett orvosi diplomát 1986-ban, majd 1998-ban háziorvostanból szakvizsgázott. A pályázóval történő szerződés megkötését a városi közgyűlés támogatta, így dr. Lőrincz Attila 2015. július 1-jétől Salgótarjánban, a 12. sz. felnőtt háziorvosi körzet háziorvosaként folytatja orvosi praxisát.

Közalapítvány a közbiztonságért

20150627_kozbiztonsag

A Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány elfogadta a 2014-es évet értékelő beszámolóját, melyet június 25-i ülésén a városi önkormányzat jóváhagyott.

A 2006-ban alapított közalapítvány – mely megalakulását követően jelentős szerepet vállalt a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok végrehajtásában – elsődleges és kiemelt célja az a város területén működő civil bűnmegelőzési szervezetekkel, polgárőrökkel, bűnmegelőzés céljából létrejött bizottságokkal, alapítványokkal, egyesületekkel, csoportokkal, intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, együttműködés a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése, a bűncselekmények megakadályozása érdekében. Kiemelt feladatuk a bűnmegelőzéssel kapcsolatos oktatás, képzés, tájékoztatás támogatása, az alapcélokkal összefüggő pályázatok kiírása, benyújtása.

Tavaly az „Összefogás az áldozatokért” projekt végrehajtásában vállalt jelentős szerepet a közalapítvány kuratóriumának több tagja. A Salgótarján Nagyvárosi Polgárőr Egyesülettel közösen a város közigazgatási területén 10 alkalommal és helyszínen vettek részt lakossági közbiztonsági fórum szervezésében és lebonyolításában: ezek keretén belül népszerűsítették a Szomszédok Egymásért Mozgalmat.

A pályázati lehetőségek beszűkülése, a kapott támogatások csökkenése és a kuratóriumi tagok személyének többszöri változása 2014-ben felvetette a közalapítvány esetleges megszüntetésének lehetőségét is, ám a városi közgyűlés tavaly decemberben hozott döntése értelmében – új összetételű kuratóriummal és felügyelő bizottsággal – bizalmat szavaztak további működésüknek, a város közbiztonságáért folytatott tevékenységüknek.

Kéményellenőrzés (Zagyvapálfalva városrészben)

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Kémény Kft. ezúton értesíti a város lakosságát, hogy a 2012.évi XC törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról valamint a 63/2012.( XII.11) BM rendelet és 347/2012 (XII.11.) Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.

Zagyvapálfalva településrészen a Magyar Kémény Kft. 2015. június 30. és augusztus 31. között kéményellenőrzést végez.

A társaság alkalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal, illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.

Kérünk mindenkit, hogy a településrészen kihelyezésre kerülő értesítő plakátokon megjelölt időpontban a fényképes igazolvánnyal rendelkező kéményseprőket az ingatlanokba beengedni szíveskedjenek a helytelen kéményüzemeltetésből következő balesetek megelőzése érdekében!

Együttműködésüket köszönjük!

Salgótarján megyei jogú város honlapja