Ideiglenes vasúti vágányzár

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2015. május 3-án 22:00 órától – 2015. május 8-án 24:00 óráig a Hatvan – Somoskőújfalu vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt valamennyi vonat helyett a teljes útvonalon vonatpótló autóbuszok közlekednek a mellékletben megjelölt menetrend szerint.

Vágányzári információ (PDF)

Vadvirágos ajándékot a Földnek

20150422_foldnapja

A Medves Kincsei Szociális Szövetkezet Salgótarján Megyei Jogú Városi Önkormányzatának együttműködésével „Vadvirágos ajándékot a Földnek” elnevezéssel szervezett programot 2015. április 22-én, a Föld Napján a Salgótarjáni Ipari Parkkal szemközti területen.
A Föld Napja mozgalom mára az egyik legismertebb környezet- és természetvédelmi megmozdulás világszerte.  Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?  – hangzik a Föld Napja egyik jelmondata. A környezetbarát, fenntartható társadalom közös vágyának igényével Magyarország 1990-ben az elsők között csatlakozott a nemzetközi mozgalomhoz. Hazánkban évről évre egyre többen érzik úgy, hogy legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek is valamit a célok megvalósulása érdekében.
A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel – vallotta Szent-Györgyi Albert. Mert valóban: csak együtt és csak mi menthetjük meg a természetet, mert a növények és állatok önmaguk megvédésére nem képesek!
E nemes gondolatok szellemében szervezték meg a Föld Napja mozgalomhoz – mely hazánkban ezúttal ünnepelte 25. évfordulóját – csatlakozó rendezvényt a természet lágy ölén, Salgótarján külterületén, az ipari parknál.
Az eseményen a jelenlévők – köztük sok diák, élükön a helyi Beszterce-telepi iskola 3.b osztálya nebulóinak egy csoportjával – egy-egy vadvirág-magos földlabda szétszórásával járultak hozzá, hogy a város és környezete még zöldebb, még virágosabb legyen. A szövetkezet – a környezeti nevelés szellemében, hangsúlyozva annak fontosságát – földlabda-kereső játékkal kedveskedett a gyerekeknek, s csak természetesen – bodza- és orgonaszörppel kínálta a jelenlévőket.

Hajléktalanok esélye a közfoglalkoztatásra

Salgótarjánban 60 főre tehető azoknak a nyilvántartott hajléktalanoknak a száma, akik a hajléktalanok átmeneti szállásait, illetve – krízis időszakban – az éjjeli menedékhelyet vagy a nappali melegedőt igénybe veszik.

Az önkormányzat vezetése célként tűzte ki ezen hajléktalanok munka világába történő fokozatos visszavezetését, és ezáltal a megélhetés biztosítását számukra.
A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. 2015. március 4-én benyújtotta a hajléktalanok foglalkoztatására irányuló pályázatát. A program célja a hajléktalanok munkavállalási készségeinek javítása, társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása.
A program megvalósítása 3 lépcsőben tervezett. Az első lépcső 15 fő foglalkoztatásával 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tart, majd 2016. március 1-től további 10 fő és 2017. márciusától újabb 10 fő bevonására kerül sor.

A résztvevők foglalkoztatása 8 órában történik, amely során a munkavégzés mellett elméleti és gyakorlati képzésben is részt vesznek.
A program megvalósítására igényelt támogatás összesen: 22.999.788.-Ft. A személyi és járulékköltségeket, illetve a dologi költségeket 100%-ban támogatja a munkaügyi központ, a program megvalósítása önkormányzati pénzbeli hozzájárulást nem igényel.
Mivel a közfoglalkoztatási programok utófinanszírozottak, azok zökkenőmentes megvalósításához a közfoglalkoztatási bérek folyamatos biztosításához a társaság 20 millió Forint folyószámlahitelt vesz igénybe, amelyet – a finanszírozás ütemében, illetve a hitelszerződésben foglaltak alapján – visszafizet.

Salgótarján megyei jogú város honlapja