Együttműködés az üveggyártásért

A Tarján Glass Kft. a salgótarjáni üveggyártás életben tartásában, az iparág helyi újjáélesztésében és a munkahelyteremtésben kiemelkedő szerepet tölt be. Az önkormányzat a korábbi években a munkahelyteremtő beruházás anyagi támogatásával és stratégiai együttműködési megállapodás megkötésével is segítette a céget, mert kiemelt fontosságúnak tartja a cég tevékenységét a város életében. E folyamat részeként Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. júniusi ülésén jóváhagyta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Tarján Glass Kft.-vel megteendő együttműködési szándéknyilatkozatot.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szellemisége egyszerre gyökerezik több mint 130 éves múltjában, megújulásra való törekvésében és külvilágra való nyitottságában. Egyszerre egyetem és szellemi műhely, ahol szétválaszthatatlan egységet képez a kutatás, az oktatás és az alkotói folyamat, az alkalmazott és autonóm művészeti tevékenység.
Az együttműködés célja olyan projektek, programok létrehozása, amelyek a lehetőségek szerint elősegítik a kft. és az egyetem művészeti stratégiai célkitűzéseit. E szándékok megvalósításához csatlakozott a városi önkormányzat. A szerződő felek a szándéknyilatkozaton alapuló együttműködéseik konkrét tartalmát külön írásban megkötött megállapodásban rögzítik.

Igazgatói pályázat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 1-jei hatállyal Tatár Csabát választotta meg a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának, aki az ügyvezető igazgatói tevékenységét megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el. Az önkormányzat június 25-i ülésének döntése értelmében a közgyűlés pályázatot írt ki a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségére. Eredményes pályázat esetén az új ügyvezető megválasztására 2015. október 1-jei hatállyal kerülne sor. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszony keretében 2017. szeptember 30-ig láthatja el. A jelenlegi ügyvezető írásban nyilatkozott arról, hogy eredményes pályázat esetén lemond ügyvezető igazgatói tisztségéről.

Innováció és tudásgazdaság

Együttműködési keretmegállapodást kötött Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft.-vel. Az együttműködés célja a város gazdaságfejlesztési törekvéseinek támogatása, szakmai tanácsadás, munkaprogramokban való operatív részvétel, különös tekintettel az innováció, a műszaki képzés, a K+F és a gazdasági szereplőkkel való kapcsolat építésére. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján felsőoktatásának újbóli elindítása kapcsán a közelmúltban szorosabb együttműködést alakított ki a Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft.-vel. A térség gazdasági felemelkedésének előmozdításában kiemelt szerepet kap a tudásgazdaság, a műszaki képzés, az innovációs potenciál és az eredményesség fejlesztése, melyek érdekében az önkormányzat a partnerkapcsolatok bővítését, a kollektív gondolkodás előtérbe helyezését alapvető fontosságúnak tartja. A Salgótarjáni Innovációs Központ Nonprofit Kft. közhasznú nonprofit társaság, melynek kompetenciájába illeszkednek fenti tevékenységek, emellett ki is fejezte együttműködési szándékát az önkormányzat tevékenységének támogatásában. A keretmegállapodás az együttműködés körvonalait határozza meg, ennek keretén belül a konkrét feladatokban való együttműködésre a felek egyedi megállapodásokat köthetnek.

Tudnivalók az egyszerűsített foglalkoztatásról

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében egy vállalkozás alkalmi jelleggel alkalmazhat munkavállalót, például mezőgazdasági termelést végzők az idényszerűen elvégzendő feladatok ellátásához tudnak magánszemélyt foglalkoztatni, valamint ez a foglalkoztatási forma a nyári hónapokban az idegenforgalom területén is lehetőséget biztosít munkaerő bővítésre.

Az egyszerűsített foglalkoztatás legfontosabb tudnivalóiról, a leggyakrabban előforduló kérdések alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nógrád Megyei Adóigazgatósága összeállított egy tájékoztatót a magánszemélyek és foglalkoztatóik részére.

A tájékoztató ide kattintva letölthető. (pdf)

Pályázat közművelődési támogatásra

A városi önkormányzat pályázatot nyújt be a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” címen elkülönített, a települési önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzat igénybevételére irányuló programra a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. 2015. évi műszaki, technikai fejlesztésére. A pályázat önrésze 2,5 millió forint, a kért vissza nem térítendő támogatási összeg 10 millió 840 ezer forint. A városrészi civil közösségek részéről fokozott igény merül fel rendezvényeik megfelelő színvonalú kiszolgálására, színpadi világítás biztosítására, ezért szükséges egy mobil világosítási eszközpark kialakítása. Emellett a Zenthe Ferenc Színház Nógrád megyei településeken tartott tájelőadásaihoz is elengedhetetlenül szükségesek az eszközök. A közösségi művelődés fokozódó igénye és a színházi feladatok megfelelő színvonalú ellátása indokolja a tervezett beruházást. A jelenlegi korszerű eszközpark nem mobil, városrészi rendezvények, illetve szabadtéri események kiszolgálására nem használható. Ezek eddig eszközbérléssel voltak megoldhatók. A pályázat célja már egy megkezdett fejlesztési koncepció szerves folytatása, mely kül- és beltéri mobil színpad világítási eszközöket, a mobil fényvetőkhöz traverz tartószerkezetet, a mobil fénytechnikai eszközökhöz hordozó ládák, Rack ládák, egy digitális keverőpult, valamint kábelek, kiegészítő anyagok beszerzését tartalmazza. Az elmúlt években megvalósult hangosítási rendszer korszerűsítése a digitális keverő beszerzésével válik teljessé. A fejlesztési igények szükségességét erősítik azon tendenciák is, melyek lényege, hogy egyre nagyobb a helyi szerveződésű, elsősorban városrészekben és újonnan létesített közösségi terekben tevékenykedő civil közösségek rendezvényeinek egész éven át tartó, egyre magasabb színvonalú kiszolgálása iránti igény. A döntésről a nyertes pályázókat 2015. szeptember 7-ig értesítik.

Salgótarján megyei jogú város honlapja