Szakembereket Salgótarjánba!

Salgótarján jövője, fejlődése elképzelhetetlen a településen szívesen élő és munkát vállaló, elkötelezett emberek tevékeny jelenléte nélkül.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért a város jövője szempontjából értékes, szakképesítéssel és szaktudással rendelkezők a városban történő letelepedésének és lakhatásának biztosítására „Szakembereket Salgótarjánba!” elnevezésű programot indít. A program keretében az önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra jelképes összegen történő bérbeadással lakást biztosít az itt letelepedni kívánó szakemberek számára. Az önkormányzat célja, hogy a salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a piacképes szakmával és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánba visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztassák. Az önkormányzat ez által is támogatni kívánja a fiatalok helyben maradását, valamint az itt letelepedni szándékozó szakemberek segítését, a helyi közösségek erősítését, generációk együttműködését. A lakhatási támogatással a szakembereket hozzá kívánják segíteni munkahelyük megtartásához, valamit a családalapítás alapjainak megteremtéséhez is.

Dóra Ottó polgármester elmondta: hiány van a városban, mérnökökből, orvosokból vagy  pedagógusokból éppúgy, mint szociális területen dolgozókból. Az elfogadott rendelet értelmében a lakhatási támogatásra olyan felsőfokú végzettségűek vagy szakképesítéssel rendelkezők pályázhatnak, akikkel salgótarjáni munkáltató szándéknyilatkozatot ír alá foglalkoztatásukról. A támogatás a munkaviszony idejére, de legfeljebb öt évre szól, a nyerteseknek a piaci alapú lakbér mindössze 10 százalékát kell megfizetniük.
A közgyűlési vitában voltak, akik megfontolásra javasolták a lakások ingyenes bérbeadását, vagy akár a gyerekek iskoláztatási költségeinek átvállalását, ugyanakkor az is elhangzott, hogy az eleve salgótarjáni szakembereket sem érheti ezzel sérelem. A program részletein, kedvezményein tovább dolgoznak, és újra tárgyalnak majd róla a májusi vagy júniusi közgyűlésen.

Kuratóriumot választottak

Új összetételben végzi munkáját a jövőben a Salgótarjáni Hajléktalanok Támogatására Alapítvány. A városi közgyűlés döntése értelmében a kuratórium elnöki feladatait Kovács Zsolt látja el. A kuratórium további tagjai: Simon Bálint, Szőllős Józsefné, Egyedi Norbert, Danyi Erika.

Új igazgató a VGÜ-nél

A városi közgyűlés javaslatára új igazgatót választott a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. taggyűlése a cég élére. A vezetői feladatokat 2015. május 1-jétől 2020. április 30-ig Fekete Zoltán látja el. Az új igazgató kinevezését a korábbi vezető mandátumának lejárta tette szükségessé.

Az Év rendőre

20150502_ev_rendore

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az Év rendőre elismerő címet adományozta Kristóf Szabolcs rendőr századosnak, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság körzeti megbízotti osztálya alosztályvezetőjének. Az elismerést az április 30-i közgyűlésen Dóra Ottó polgármester nyújtotta át a századosnak.

Salgótarján megyei jogú város honlapja