Lezárult a Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Több mint 3,2 milliárd forintos UNIÓS támogatással sikeresen lezárult a Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése.

A mai napon került sor a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című projekt záró rendezvényére, amelyen a Társulás alelnöke, Nagy-Majdon József és az építést kivitelező HD Kelet-Nógrád Konzorcium képviselője ünnepélyesen átadták az új szelektív hulladékgazdálkodási létesítményeket. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 jelű projekt keretében több mint 3,2 milliárd Ft Európai Uniós és Magyar Állami támogatásból készült el.

2011 novemberében hosszas előkészítő munkát követően 34 kelet-nógrádi település alapította meg a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást azzal a céllal, hogy egy nagyszabású szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést valósítsanak meg a térségben, mellyel csökkenhet a lerakott, hasznosítás nélküli hulladék mennyisége, és biztosított lehet a megfelelés az Európai Unió elvárásainak. A fejlesztési elképzelés kidolgozására irányuló előkészítési pályázat 2012-ben támogatásban részesült, és megkezdődhetett a tervezési munka. Eközben további 17 település csatlakozott a társuláshoz, így több mint 100 ezer nógrádi lakos élvezheti majd a rendszer előnyeit. A mintegy 3,5 milliárd forint összköltségű projekt megvalósítására a Társulás 2013 májusában nyújtotta be a második fordulós pályázatát, melyet a kormány 2013 novemberében támogatásra érdemesnek ítélt. A Támogatási Szerződés megkötését követően megindultak a közbeszerzési eljárások, melynek eredményeképpen mintegy 13 szervezet vett részt a projekt lebonyolításában.

Az építési munkálatok kivitelezése 2015 áprilisában kezdődött meg, és 2015. szeptember 30-án zárult. Ezen projektelem keretében itt a Salgótarján Térségi Hulladéklerakón történtek a legjelentősebb változások, bővítések: a vegyesen gyűjtött hulladék kezelésére megépült egy mechanikai-biológiai előkezelő, a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozására egy válogatócsarnok, bővítették a szociális épületet, létesült egy új csurgalékvíz tározó medence és egy központi komposztáló, illetve kialakításra került egy hulladékudvar is. További két telephelyen történt még építkezés: Bátonyterenyén és Pásztó határában is létrehoztak egy-egy újrahasználati központként is funkcionáló hulladékudvart, ahol a lakosok különböző konténerekben helyezhetik majd el a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, fém és üveg hulladékot, továbbá olyan hulladékokat, melyek lerakása korábban problémát okozhatott, mint például használt gumiabroncs, akkumulátorok, elemek, elektronikai készülékek, bútorok, lomok.
Időközben 18 gyűjtő- és rakodójármű beszerzésére is sor került, melyek a közszolgáltatás színvonalas és korszerű ellátását fogják segíteni.
Az 51 településen kialakításra került 151 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, ahol 4-4 szelektív hulladékgyűjtő edényzet kerül majd elhelyezésre: egy a papír, egy az üveg és kettő a műanyag hulladéknak.

Szintén a projekt része volt az az 5000 házi komposztáló edényzet, melyet a 2000 fő alatti lélekszámú, 45 társult település lakosainak, lakosság-arányában jutatott el a társulás annak érdekében, hogy csökkenjen a vegyes hulladékba lerakott, hasznosítás nélküli zöldhulladék mennyisége.

Jelenleg a működési és használatba vételi engedélyek megszerzése zajlik, az üzemeltetés megkezdése 2015 decemberétől, 2016 januárjától tervezett.

Balázs János művészi világa

20151125_balazsjanos

Balázs János festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Dornyay Béla Múzeumban november 27-én pénteken, 11 órakor. A kiállítást dr. Kovács Anna, irodalomtörténész, a Dornyay Múzeum munkatársa nyitja meg, köszöntőt mond Fekete Zsolt Salgótarján alpolgármestere, közreműködik a Front Project.

A kiállításmegnyitót megelőzően, 9:30-kor a régi temetőben, Balázs János sírjánál tartanak megemlékezést.

Elméleti alapok az újrainduló felsőoktatáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkárságának támogatásával Salgótarján polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora korábban szándéknyilatkozatot írt alá egy modell értékű rendszer Salgótarjánban történő megvalósításáról, amely duális osztott képzésének első lépcsőjében felsőfokú szakképzést, második lépcsőjében pedig BSc képzést valósítana meg.
A szándékok megvalósításához kapcsolódott „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és műszaki oktatási és kutatási hálózatok együttműködésének erősítése Salgótarjánban” elnevezésű projekt.
A pályázat keretében az Óbudai Egyetem által kifejlesztésre kerültek olyan papíralapú és e-learning tananyagok, amelyek felkészítik a felsőoktatásba jelentkező diákokat a felvételire és az alapozó ismeretek átadásával egyetemi tanulmányaikra. A pályázat keretében matematika, fizika, nyelv, informatika és soft-skills tananyagokat dolgoztak ki.
A Semmelweis Egyetem Metálhigiéné Intézete a projekt keretében egy közösségi és család meditáció szakirányú továbbképzést készített elő, ami a salgótarjáni indítás esetén hozzájárul a Nógrád megyei felsőoktatás újraindulásához. Készült egy családi és közösségi konfliktusok tematikájú tanulmánykötet is.
A Salgótarjáni Innovációs Központ a projekt keretén belül oktatási-képzési rendszereket dolgozott és fejlesztett ki. Az innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása során megtörtént az innovációs központ szervezetének fejlesztése is, és városfejlesztési tanulmányokat is kidolgoztak.
A konzorciumban megvalósuló program vezetője az Óbudai Egyetem, tagja a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Salgótarjáni Innovációs Központ.
Mint korábbi nyilatkozatában Dóra Ottó polgármester elmondta: a városi önkormányzat természetesen támogatja a program megvalósítását, hiszen prioritást élvez a felsőfokú képzés újraindítása Salgótarjánban. Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a projekt eredményei a város és a térség lakóinak javára szolgálnak a jövőben.

Sikeres közfoglalkoztatási programok

20151121_kozfoglalkoztatas

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. ebben az évben is folyamatosan pályázott közfoglalkoztatási programok lebonyolítására.
2015 első félévében 1500 fő foglalkoztatása valósult meg. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése még szeptember 29-i ülésén jóváhagyta a társaság által a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségéhez történő, 2015. augusztus 1-jével indult hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra irányuló programok megvalósítására vonatkozó pályázatok benyújtását. E programok keretén belül október 31-ig 3 programelemben 610 fő foglalkoztatása valósulhatott meg 100% bértámogatással, önerő biztosítása nélkül.
A programok közül kettő 2015. november 1-je után is folytatódhat.

Az első programban a téli időjárásra való felkészülés jegyeként lépcsők, temetői utak karbantartása valósulhat meg, illetve az időjárás függvényében elvégzik a téli kátyúzásokat és síkosság mentesítést. A program 2015. november 1. és 2016. február 29. között valósul meg, amelyben 80 fő foglalkoztatása válik lehetővé. A pályázatot 100%-os bértámogatással és 20% dologi támogatási igény mellett nyújtotta be a kft. A program önerőt nem igényel.

A második program időtartama szintén 2015. november 1-től 2016. február 29-ig tart, amelybe elsősorban 400 fő aktív korúak ellátásában részesülő személyt vonnak be. Az e programban résztvevő dolgozók a 2016. évben indítani tervezett START munkaprogramok megvalósításának előkészítését, a szükséges infrastruktúra felújítását, további mezőgazdasági művelésre alkalmas területek kialakítását végzik. A pályázatot 100%-os bér- és 20%-os dologi támogatási igénnyel, önerő biztosítása nélkül nyújtotta be a társaság.

2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig tart a jövő évi START közfoglalkoztatási programok előkészítéseként indult program. A foglalkoztatni tervezett létszám 250 fő, jellemzően aktív korúak ellátásában részesülő személy. A program tartalmazza a város zöld területeinek, elsősorban a belvárosi közterületi parkok jövő évi virágosítási programjának előkészítését, a palántaneveléstől a facsemeték ültetéséig. A programban több közterületi bútor gyártása és kihelyezése is megvalósul. Ezt a pályázatot szintén 100%-os bér, 20%-os dologi támogatási igénnyel, önerő biztosítás nélkül nyújtotta be a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

Salgótarján megyei jogú város honlapja