Kiemelt figyelem a jövő nemzedékének

A város önkormányzata elfogadta a 2015/16. évre vonatkozó cselekvési tervét a középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítására. A tizenhat pontban megfogalmazott célok jól érzékeltetik, hogy Salgótarján számára fontos a felnövekvő generáció életminősége, szabadidős lehetőségeinek javítása, ezáltal a város megtartó erejének növelése. A közgyűlés a város mindenkori költségvetésében a tárgyévet megelőző év helyi adóbevételeinek két ezrelékét – de legkevesebb hárommillió-ötszázezer forintot a gyermek és ifjúsági feladatok megvalósítására különíti el.

A tervezetben megfogalmazzák, hogy az önkormányzat továbbra is működteti a Salgótarjáni Gyermektábort, ahol napközi otthon jelleggel biztosítja a helyi ifjúság számára az iskolai foglalkoztatáson kívüli csoportos foglalkozást, valamint az erdei iskola tevékenységet és táborok szervezését. Az önkormányzat a jövőben is segíti és támogatja a Salgótarjáni Városi Diákönkormányzat (SVDÖK) munkáját, ennek keretében a tanévnyitó fesztivál és a Salgótarjáni Városi Gyermeknap megrendezését. A városi önkormányzat létrehozza a „Diák önkormányzati kerekasztal” intézményét, melynek keretében az SVDÖK elnöksége és a köznevelési intézményekben működő diákönkormányzatok vezetői a város vezetőivel találkozva közösen tervezik meg az ifjúság számára fontos programokat, eseményeket. Az önkormányzat az SVDÖK munkájához – a szervezetekkel kötött megállapodásban rögzített feltételekkel – a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodájában biztosít helyet és infrastrukturális hátteret. A cselekvési terv alapján sor kerül diák-polgármester és diák-alpolgármester választására. A program keretében a választáson nyertes diák-polgármester és diák-alpolgármester számára egy héten keresztül helyet biztosítanak a városházán: a fiatalok ez idő alatt lehetőséget kapnak választási programjuk megvalósítására. A hagyományoknak megfelelően továbbra is sor kerül a Gyermekek Jogainak Hete elnevezésű egyhetes programsorozatra. Az önkormányzat az SVDÖK-el együttműködve megrendezi az egészséges életmód és táplálkozás megismertetésére, népszerűsítésére az „iskolai road show” elnevezésű programot is. Az önkormányzat évente egy SVDÖK által szervezett diákvezető-képző tábor költségeit – évente egyeztetett módon – finanszírozza, és a tanulás és sport terén kiemelkedő eredményt elérő fiatalokat minden év decemberében „Jó tanuló, jó sportoló” címmel ismeri el.

A tervek szerint az önkormányzat ifjúsági szórakoztató központot alakít ki a Salgótarján, Erzsébet tér 4. szám alatti ingatlanban, ahol lehetőséget biztosít a városban élő fiatal alkotók bemutatkozására, alkotásaik kiállításának feltételeit elősegíti. Ugyancsak fontos feladatként jelentkezik, és kiemelt figyelmet kap az ifjúság továbbtanulása. Az önkormányzat ezért minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, illetve lehetőségeihez mérten igyekszik minél több fiatalt támogatni az általa létrehozott „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk” ösztöndíjprogram, illetve a „Salgótarján Jövőjéért” címmel kiírt pályázat kereteiben.

Az ifjúsági programok tervezése és végrehajtása a város ifjúsági szférájának közreműködésével és részvételével, elsősorban a Salgótarján Városi Diákönkormányzattal, valamint a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodával együttműködéssel valósult és valósul meg. Az ifjúsági feladatok végrehajtásához az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében ifjúsági alapot különített el.

Önkormányzati együttműködés a civil szférával

Salgótarján önkormányzata legutóbbi ülésén módosította a városi civil koncepciót. A módosítások a jövő lehetőségeit és az önkormányzatiság elvét figyelembe véve – a konkrét feladatokra külön megállapodások alapján – lehetőséget biztosítanak a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésekre.

A koncepció változásaihoz a Salgótarjáni Civil Fórum, valamint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal tagjai előzetesen javaslatokat tettek, azokat véleményezték, a módosított koncepcióban foglaltakkal egyetértettek és támogatásukról biztosították. A civil koncepcióban foglaltak a salgótarjáni székhelyű civil szervezetekre vonatkoznak. A koncepcióban foglaltak kiterjednek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének döntéshozatalára, a polgármesteri hivatal tevékenységére, az önkormányzat által fenntartott intézményekre, valamint a civil társadalom azon szervezeteire, amelyek Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködésre lépnek. Salgótarjánban az önkéntesen szerveződő, bejegyzett civil szervezetek száma több mint 300-ra tehető. Ezek a szervezetek olyan személyeket integrálnak, akiknek tudása, tapasztalata, elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen, akik szakértelmüket, kapcsolataikat kínálják fel közérdekű feladatok elvállalása érdekében. A bejegyzett szervezeteken túl a városban közel 30 azoknak az informálisan működő csoportoknak a száma, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a közösségi életben, jogi státusuk viszont majdnem lehetetlenné teszi pályázati forráshoz jutásukat.

Városunkban 1995-től működik a Civil Fórum. E fórumon minden civil szervezet részvétele és véleménynyilvánítása biztosított, ahol az önkormányzat vezetése és a civil szervezetek képviselői találkoznak egymással. 2003-ban 45 civil szervezet megalakította a Városi Civil Kerekasztalt. 2008-ban Salgótarjáni Civil Kerekasztal néven 107 civil szervezet döntése alapján újjáalakult az ügyvivő testület. 2000 óta évente rendezik meg a Civil Kavalkád rendezvénysorozatot, amely a város civil szervezetei számára bemutatkozási, kapcsolatépítési lehetőséget kínál. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető legszélesebb körben együttműködnek a civil szervezetekkel közös érdekeik érvényesítéséért, a szakmai szolgáltatások, feladatok hatékonyabb ellátása érdekében, innovatív programok, modellkísérletek közös tervezésében és megvalósításában, a halmozottan hátrányos, kirekesztett társadalmi csoportok ellátására irányuló koncepciók kidolgozásában, és a szakmai programok megvalósításában, együttműködési megállapodások megkötésében azon civil szervezetekkel, amelyek közhasznú jogállásuknál fogva részt vállalnak a közfeladatokból. Az önkormányzat igény szerint a civil szervezetek részére a tulajdonában lévő Civil Közösségek Házában helyiségeket, irodákat biztosít.

Az új koncepció szerint a Salgótarjáni Civil Kerekasztal választott bizottsága évente egy alkalommal civil fórumot hív össze, melynek témái között a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének tapasztalatai és jövőbeni tervei. A városi önkormányzat elsősorban a városi civil szervezetek számára nyújtja mindazon támogatásokat, amelyekkel saját működésüket, illetve a város lakossága számára nyújtott szolgáltatásaikat fenntarthatják. A nem városi szervezetek számára abban az esetben lehet támogatást nyújtani, ha a felkínált programjuk, szolgáltatásuk hiánypótló Salgótarján városában. Az önkormányzat a civil szervezetek tevékenységének önkormányzati elismerését kifejező díjat alapított „Salgótarján Civil Társadalmáért” elnevezéssel. A díjat évente egy helyi civil szervezetnek ítéli oda, s az elismerés átadására a Salgótarjáni Civil Kavalkád keretein belül kerül sor.

További információk itt találhatók.

Művészek a városházán

20150327_muveszek

Salgótarjánban élő és alkotó művészekkel találkozott ma délután Dóra Ottó polgármester a városházán. A kötetlen beszélgetésen szóba került az önkormányzat és a helyi művészek együttműködése, a művészeti oktatás helyzete és a város művészetekkel kapcsolatos hagyományainak ápolása. A polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a nehéz időkben mindig a humán területeken végzett munka és a művészeti alkotások adtak erőt és reményt a továbblépéshez.

Salgótarján megyei jogú város honlapja