Tűzgyújtási tilalom

Magyarország erdeiben a rendkívül gyors felmelegedés, a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a földművelésügyi miniszter az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteren belüli területre 2015. július 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

A fenti időponttól kezdődően a felsorolt területeken tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve az irányított-, a parlag- és gazégetést is.

A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében járjanak el körültekintően, égő cigarettát ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

(forrás: kormany.hu)

Együttműködés az üveggyártásért

20150701_tarjanglass

A Tarján Glass Kft. a salgótarjáni üveggyártás életben tartásában, az iparág helyi újjáélesztésében és a munkahelyteremtésben kiemelkedő szerepet tölt be. Az önkormányzat a korábbi években a munkahelyteremtő beruházás anyagi támogatásával és stratégiai együttműködési megállapodás megkötésével is segítette a céget, mert kiemelt fontosságúnak tartja a cég tevékenységét a város életében. E folyamat részeként Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. júniusi ülésén jóváhagyta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel és a Tarján Glass Kft.-vel megteendő együttműködési szándéknyilatkozatot.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szellemisége egyszerre gyökerezik több mint 130 éves múltjában, megújulásra való törekvésében és külvilágra való nyitottságában. Egyszerre egyetem és szellemi műhely, ahol szétválaszthatatlan egységet képez a kutatás, az oktatás és az alkotói folyamat, az alkalmazott és autonóm művészeti tevékenység.
Az együttműködés célja olyan projektek, programok létrehozása, amelyek a lehetőségek szerint elősegítik a kft. és az egyetem művészeti stratégiai célkitűzéseit. E szándékok megvalósításához csatlakozott a városi önkormányzat. A szerződő felek a szándéknyilatkozaton alapuló együttműködéseik konkrét tartalmát külön írásban megkötött megállapodásban rögzítik.

Igazgatói pályázat

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. június 1-jei hatállyal Tatár Csabát választotta meg a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának, aki az ügyvezető igazgatói tevékenységét megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el. Az önkormányzat június 25-i ülésének döntése értelmében a közgyűlés pályázatot írt ki a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezetői tisztségére. Eredményes pályázat esetén az új ügyvezető megválasztására 2015. október 1-jei hatállyal kerülne sor. Az ügyvezető a tisztségét munkaviszony keretében 2017. szeptember 30-ig láthatja el. A jelenlegi ügyvezető írásban nyilatkozott arról, hogy eredményes pályázat esetén lemond ügyvezető igazgatói tisztségéről.

Salgótarján megyei jogú város honlapja