Városi megemlékezés

20150215_megemlekezes

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak ma délután megemlékezést Salgótarján polgárai és a városban működő szervezetek, intézmények. Dániel Zoltán alpolgármester ünnepi beszédében megemlékezett a diktatúra salgótarjáni áldozatairól és emlékeztetett rá, hogy bár Magyarország képes volt a demokrácia megvalósítására, ma is vannak a világban diktatórikus berendezkedésű országok.

“Mindig akadtak időszakok, amikor a körülmények adta viszonyok diktatúrákat szültek, és személyek, akik kihasználták és ma is kihasználják a lehetőségeket egyéni egyeduralmi vágyaik megvalósítására” – fogalmazott az alpolgármester.

Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata szerint Magyarországon február 25. a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok teljes mértékben jogellenesen, a képviselői mentelmi jog ellenére letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban, először a Gulagon, majd 1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi börtönében.

Városi szintű társadalmasítási kezdeményezés

20150224_tarsadalmasitas

Salgótarján Polgármesteri Hivatala társadalmasítási kezdeményezést indít, amelynek célja, hogy előmozdítsa a város lakóit érintő kérdések, közös ügyek minél szélesebb körben történő egyeztetését, megvitatását.

A Hivatal a kapcsolat@salgotarjan.hu címre várja a véleményeket, észrevételeket és a témajavaslatokat. A témáktól függően pedig újabb konzultációs lehetőségek nyílnak – akár az interneten, akár személyes találkozók, fórumok formájában.

( Minden levél elolvasásra kerül, de a Hivatal tisztelettel megkér minden levélírót, hogy egyedi, személyes vagy hivatalos jellegű megkeresést ezen a címen keresztül ne kezdeményezzen! )

Adományháló: nagycsaládosok a rászorulókért

20150223_adomanyhalo

A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete Adományháló elnevezésű programjának lebonyolításához ingyenes használatba kapta a Tanács úti, volt szociális bolt helyiségét.

A civil szervezet az elmúlt fél évben közel 49 család otthonát rendezte be, valamint családsegítő szolgálatokkal együttműködve több, mint 100 családhoz juttatta el adományait. Az adományozók manapság is nagy számban keresik fel őket a már nem használt, de még használható ruháik, bútoraik, műszaki cikkeik, egyéb tárgyaik felajánlásával.
Az egyesület munkája jelenleg saját ingatlanukban folyik, ahol nincs lehetőség a bútorok és egyéb tárgyak megfelelő elhelyezésére, tárolására, továbbá ezzel egyidejűleg az egyesületi munka végzésére. A Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete ezért levelében fordult a városi önkormányzathoz, kérve, hogy a jól működő Adományháló program további bonyolításához egy jelenleg használaton kívüli, de frekventált helyen lévő 120-300 m2 közötti helyiséget biztosítson számukra.

Támogatva a szervezet programját, erre megfelelő helyiségnek a Salgótarján, Tanács út 9/a szám alatti, 108 m2 nagyságú, volt szociális boltnak helyet adó ingatlan mutatkozott – mely 2014. május 1-jétől üresen áll. A helyiséget az egyesület megtekintette, és alkalmasnak találta az Adományháló program bonyolításához.
Mivel a Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesülete hozzájárul a lakosság alapvető szükségletekkel, közszolgáltatásokkal történő ellátásához, a vonatkozó jogszabályok alapján biztosítható az ingyenes helyiséghasználat. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ezért úgy határozott, hogy 2015. március 1-től 2016. február 29-ig ingyenes használatba adja az ingatlant. A megállapodás szerint a közüzemi költségeket a civil szervezet fizeti.

Salgótarján megyei jogú város honlapja