Közgyűlési menetrend

Elkészült a városi önkormányzat üléseinek 2015. első fél évére vonatkozó ütemterve. Sürgős esetekben a rendes (soros) üléseken kívül a polgármester rendkívüli ülés összehívását is elrendelheti.

Az ütemterv szerint a városatyák a februári közgyűlésen alkotják meg az önkormányzat idei költségvetési rendeletét. Ugyancsak ezen az ülésen Dóra Ottó tájékoztatóját vitatják meg a Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Társulás, a Kelet-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás és a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása 2014. évi működéséről.

Márciusban egyebek között a Salgótarjáni Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységét értékeli a közgyűlés és tájékoztatót hallgat meg a 2014-2020 közötti Európai Unió-s tervezés megyei előkészítő munkájáról.

Az áprilisi közgyűlésen Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtását vitatják meg a képviselők, majd a tavalyi év tevékenységéről számol be a VGÜ Nonprofit Kft., a Salgó Vagyon Kft., a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft., a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. és a társaságok idei üzleti terve is napirendre kerül. Ezen az ülésen fogadja el az önkormányzat a város felülvizsgált gazdasági programját.

Májusban az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról tárgyal a közgyűlés, meghallgatják a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány és a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvány 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint tájékoztató hangzik el a Nógrád Megyei Önkormányzat által elfogadott megyei Integrált Területi Programról.

A júniusi közgyűlés tervezett napirendi pontjai között szerepel a Salgótarján Közbiztonságért Közalapítvány 2014. évi beszámolójának megvitatása és elfogadása , valamint tájékoztató az önkormányzat ügyrendi, jogi és közbeszerzési bizottsága 2014-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásairól. Ezen az ülésen fogadják el a városatyák a közgyűlés 2015. II. félévi munkatervét is.

Salgótarján megyei jogú város honlapja