Településrendezési eszközök felülvizsgálata

FELHÍVÁS!

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területére szóló Településrendezési eszközeinek /Településszerkezeti Terv- és Helyi Építési Szabályzat/ felülvizsgálata elindult.

A tervmódosítással kapcsolatosan írásos észrevételeiket, kéréseiket 2015. június 30-ig, Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője nevére címezve tehetik meg:

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,
illetve a jegyzoiiroda@salgotarjan.hu email címre.

A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § szakasza szerint, Salgótarján Megyei Jogú Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján jelenik meg.

Polgárőr egyesületek közötti megbeszélés

20150528_polgaror

A polgárőr szervezetek anyagi támogatásáról, új polgárőr csoportok létrehozásáról folyt egyeztetés tegnap a városházán. Megtörtént a salgótarjáni “Nagyvárosi Polgárőr Egyesület” és a városban működő többi polgárőr egyesület összevonásának előkészítése, illetve megvitatásra kerültek a városőrségbe történő, a feladatokhoz igazodó integrálási lehetőségek is.

Minisztériumi egyeztetések

2015. május 27-én Fekete Zsolt, Salgótarján alpolgármestere egyeztetést folytatott az Emberi Erőforrások Minisztériumában, a Szociális Ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkárságon. A találkozón felvázolta Salgótarján és vonzáskörzetének szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi helyzetképét, ismertette az államtitkársággal azokat a nehézségeket, melyek a térségi feladatellátásban jelentkeznek. A város – összefogásban a volt többcélú kistérséghez, illetve a Kis-Zagyvavölgyéhez tartozó három csatlakozó településsel – közösen oldja meg a területén élő lakosságot érintő feladatellátást, a társulás közös intézményt működtet.
A jelenlegi finanszírozási mechanizmus nem teszi lehetővé a zökkenőmentes feladatellátást, ezáltal sérülhet az ellátási biztonság. Emiatt a tagönkormányzatok felelős vezetői a társulás minél gazdaságosabb és hatékonyabb működtetésében érdekeltek, és ennek függvényében hozzák meg döntéseiket. Az államtitkárság tájékoztatása szerint változás fog beállni egyes ellátások finanszírozásában, mely pozitív előrelépést eredményezhet a szolgáltatások magasabb színvonalon történő ellátásában mind szakmai, mind finanszírozási oldalról tekintve. Az államtitkárság nem zárkózott el alpolgármester úr szakmai segítségnyújtásra vonatkozó kérésére, a helyi és térségi szociális kérdésekben szakmai konzultációra fog sor kerülni. Kitért és segítséget kért Salgótarján hosszútávú szociálpolitikai koncepciójának megalkotásához szükséges kutatáshoz, felméréshez. Felajánlotta, hogy Salgótarján szívesen biztosít helyet az EEM-nek, vagy háttérintézménynek.

Közös sajtótájékoztató

Dóra Ottó polgármester és Becsó Zsolt országgyűlési képviselő tartott ma délelőtt közös sajtótájékoztatót a városházán. A legfontosabb téma Salgótarján működésének és fejlesztésének finanszírozása volt, de szóba kerültek mindazon az ügyek is, amelyekben szükségszerű a helyi önkormányzat és Magyarország Kormánya közötti együttműködés.
Ezt követően Fekete Zsolt alpolgármester tájékoztatta a sajtó képviselőit (a felvételen 19:40-től) azokról a lépésekről, amelyeket az önkormányzat az utóbbi hetekben tett a várost érintő szociális problémák megoldására, valamint beszélt a közmunkát, az ellátórendszereket érintő kérdésekről is.

Környezetünk a jövőnk!

Kicsinosítani, rendben tartani egy várost igazán nemes feladat. A tét nagy: környezetünk megóvása és szépítése. Ennek szellemében szervezi meg Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata azt a programsorozatot, mely 2015. június 24-én, az első közösségi környezetszépítő akcióval kezdődik, és a következő tanév szeptemberétől több alkalommal megismétlődik. A tervek szerint a 12-25 év közötti fiatalok egyebek mellett játszóterek karbantartási munkálataiban, tisztításában, játszótéri játékok és korlátok vegyszermentes festékkel történő „kezelésében”, kerítések drótfonatainak elkészítési munkáiban, zöldterületek és sportpályák gyomtalanításában vesznek részt, de a tevékenységi körök még bővülhetnek. A „Környezetünk a jövőnk!” sorozat résztvevőinek a McDonald’s Magyarország salgótarjáni étterme minden alkalommal kedvezményes fogyasztásra jogosító kuponokkal kedveskedik.

Középiskolásoknak különösen ajánlott az akcióhoz történő csatlakozás, hiszen 2016. január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele
50 óra közösségi szolgálat teljesítése, így a 2012/2013. tanévben középfokú tanulmányaikat megkezdőket már érinti a jogszabályváltozás!
A salgótarjáni környezetszépítő akció – a részletek hamarosan történő kimunkálása után – a közösségi szolgálat része lesz!
Az első, 2015. június 24-i akcióhoz a kapcsolat@salgotarjan.hu e-mail címen várjuk az előzetes jelentkezéseket, a részletekről pedig hamarosan tájékoztatjuk a város fiataljait! Gyere, várunk! A tét nagy, hiszen környezetünk a jövőnk!

Salgótarján megyei jogú város honlapja