Kamarai díjakat adtak át a TOP 50 kiadvány bemutatóján

2015. november 26-án a salgóbányai Geocsodák Házában mutatták be a Nógrád megye 2014. évét gazdasági szempontból elemző TOP 50 című kiadványt, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adóigazgatósága, a kereskedelmi és iparkamara, valamint a Nógrád Megyei Hírlap tizedik alkalommal készített el.

A legfontosabb mutatókban jobb értékeket értek el Nógrád megye gazdasági szereplői 2014-ben, mint korábban, azaz csökkent a térség lemaradása – derül ki a kiadványból.
Mint Nagyfalusi Sándor, a megyei adóigazgatóság vezetője előadásában ismertette: a 2014-es évet összességében nyereségesen zárták a nógrádi vállalkozások, a nyereség 2,5 milliárd forinttal több, mint az előző évben volt.

A rendezvényen átadták a megyei kereskedelmi és iparkamara által alapított elismeréseket. Nógrád Gazdaságáért díjat kapott a szécsényi székhelyű Lak-ép-ker 1998 Kft. és a bátonyterenyei EMR Villamosgépgyártó és Javító Kft. Ugyancsak Nógrád Gazdaságáért díjban részesült a salgótarjáni Tari Miklós, aki a munkássága során kifejtett fejlesztő és alkotó munkájáért kapta az elismerést.

A Nógrád Megye Szakképzéséért díjat a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórháznak ítélte oda a kamara elnöksége az egészségügyi tanulmányokat folytatók színvonalas és eredményes gyakorlati képzéséért.

A két salgótarjáni kitüntetettnek a város önkormányzata nevében Dániel Zoltán alpolgármester adott át ajándékot.

Lezárult a Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Több mint 3,2 milliárd forintos UNIÓS támogatással sikeresen lezárult a Kelet-Nógrád térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése.

A mai napon került sor a „Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése” című projekt záró rendezvényére, amelyen a Társulás alelnöke, Nagy-Majdon József és az építést kivitelező HD Kelet-Nógrád Konzorcium képviselője ünnepélyesen átadták az új szelektív hulladékgazdálkodási létesítményeket. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2013-0003 jelű projekt keretében több mint 3,2 milliárd Ft Európai Uniós és Magyar Állami támogatásból készült el.

2011 novemberében hosszas előkészítő munkát követően 34 kelet-nógrádi település alapította meg a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást azzal a céllal, hogy egy nagyszabású szelektív hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést valósítsanak meg a térségben, mellyel csökkenhet a lerakott, hasznosítás nélküli hulladék mennyisége, és biztosított lehet a megfelelés az Európai Unió elvárásainak. A fejlesztési elképzelés kidolgozására irányuló előkészítési pályázat 2012-ben támogatásban részesült, és megkezdődhetett a tervezési munka. Eközben további 17 település csatlakozott a társuláshoz, így több mint 100 ezer nógrádi lakos élvezheti majd a rendszer előnyeit. A mintegy 3,5 milliárd forint összköltségű projekt megvalósítására a Társulás 2013 májusában nyújtotta be a második fordulós pályázatát, melyet a kormány 2013 novemberében támogatásra érdemesnek ítélt. A Támogatási Szerződés megkötését követően megindultak a közbeszerzési eljárások, melynek eredményeképpen mintegy 13 szervezet vett részt a projekt lebonyolításában.

Az építési munkálatok kivitelezése 2015 áprilisában kezdődött meg, és 2015. szeptember 30-án zárult. Ezen projektelem keretében itt a Salgótarján Térségi Hulladéklerakón történtek a legjelentősebb változások, bővítések: a vegyesen gyűjtött hulladék kezelésére megépült egy mechanikai-biológiai előkezelő, a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozására egy válogatócsarnok, bővítették a szociális épületet, létesült egy új csurgalékvíz tározó medence és egy központi komposztáló, illetve kialakításra került egy hulladékudvar is. További két telephelyen történt még építkezés: Bátonyterenyén és Pásztó határában is létrehoztak egy-egy újrahasználati központként is funkcionáló hulladékudvart, ahol a lakosok különböző konténerekben helyezhetik majd el a szelektíven gyűjtött papír, műanyag, fém és üveg hulladékot, továbbá olyan hulladékokat, melyek lerakása korábban problémát okozhatott, mint például használt gumiabroncs, akkumulátorok, elemek, elektronikai készülékek, bútorok, lomok.
Időközben 18 gyűjtő- és rakodójármű beszerzésére is sor került, melyek a közszolgáltatás színvonalas és korszerű ellátását fogják segíteni.
Az 51 településen kialakításra került 151 db szelektív hulladékgyűjtő sziget, ahol 4-4 szelektív hulladékgyűjtő edényzet kerül majd elhelyezésre: egy a papír, egy az üveg és kettő a műanyag hulladéknak.

Szintén a projekt része volt az az 5000 házi komposztáló edényzet, melyet a 2000 fő alatti lélekszámú, 45 társult település lakosainak, lakosság-arányában jutatott el a társulás annak érdekében, hogy csökkenjen a vegyes hulladékba lerakott, hasznosítás nélküli zöldhulladék mennyisége.

Jelenleg a működési és használatba vételi engedélyek megszerzése zajlik, az üzemeltetés megkezdése 2015 decemberétől, 2016 januárjától tervezett.

Balázs János művészi világa

20151125_balazsjanos

Balázs János festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Dornyay Béla Múzeumban november 27-én pénteken, 11 órakor. A kiállítást dr. Kovács Anna, irodalomtörténész, a Dornyay Múzeum munkatársa nyitja meg, köszöntőt mond Fekete Zsolt Salgótarján alpolgármestere, közreműködik a Front Project.

A kiállításmegnyitót megelőzően, 9:30-kor a régi temetőben, Balázs János sírjánál tartanak megemlékezést.

Elméleti alapok az újrainduló felsőoktatáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatási Államtitkárságának támogatásával Salgótarján polgármestere és az Óbudai Egyetem rektora korábban szándéknyilatkozatot írt alá egy modell értékű rendszer Salgótarjánban történő megvalósításáról, amely duális osztott képzésének első lépcsőjében felsőfokú szakképzést, második lépcsőjében pedig BSc képzést valósítana meg.
A szándékok megvalósításához kapcsolódott „A társadalmi innováció, valamint a társadalom- és műszaki oktatási és kutatási hálózatok együttműködésének erősítése Salgótarjánban” elnevezésű projekt.
A pályázat keretében az Óbudai Egyetem által kifejlesztésre kerültek olyan papíralapú és e-learning tananyagok, amelyek felkészítik a felsőoktatásba jelentkező diákokat a felvételire és az alapozó ismeretek átadásával egyetemi tanulmányaikra. A pályázat keretében matematika, fizika, nyelv, informatika és soft-skills tananyagokat dolgoztak ki.
A Semmelweis Egyetem Metálhigiéné Intézete a projekt keretében egy közösségi és család meditáció szakirányú továbbképzést készített elő, ami a salgótarjáni indítás esetén hozzájárul a Nógrád megyei felsőoktatás újraindulásához. Készült egy családi és közösségi konfliktusok tematikájú tanulmánykötet is.
A Salgótarjáni Innovációs Központ a projekt keretén belül oktatási-képzési rendszereket dolgozott és fejlesztett ki. Az innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása során megtörtént az innovációs központ szervezetének fejlesztése is, és városfejlesztési tanulmányokat is kidolgoztak.
A konzorciumban megvalósuló program vezetője az Óbudai Egyetem, tagja a Semmelweis Orvostudományi Egyetem és a Salgótarjáni Innovációs Központ.
Mint korábbi nyilatkozatában Dóra Ottó polgármester elmondta: a városi önkormányzat természetesen támogatja a program megvalósítását, hiszen prioritást élvez a felsőfokú képzés újraindítása Salgótarjánban. Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a projekt eredményei a város és a térség lakóinak javára szolgálnak a jövőben.

Salgótarján megyei jogú város honlapja