Ülésezett a felsőoktatási kabinet

20150521_felsooktatasi_kabinet

Délelőtt a városházán ülésezett a felsőoktatási kabinet. Egyöntetű szavazással megválasztották Dóra Ottó polgármestert a testület elnökének, valamint elfogadásra került a felsőoktatási kabinet munkarendje is. A mai tanácskozás a felsőoktatás újraindítását előkészítő munkafolyamat része volt.

Sikeres közfoglalkoztatási pályázatok

A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. – a városi közgyűlés jóváhagyásával – márciusban hajléktalanok foglalkoztatására, áprilisban „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló program megvalósítására irányuló pályázatot nyújtott be a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Salgótarjáni Munkaügyi Kirendeltségéhez. Mindkét pályázat támogatásban részesült, májusban megkezdődtek a projektek.

A hajléktalanok foglalkoztatására irányuló program célja a hajléktalanok munkavállalási készségeinek javítása, társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása. A program megvalósítását 3 lépcsőben tervezte a foglalkoztatási kft., így az első körben a 15 fő foglalkoztatásával 2015. május 4-től 2016. február 29-ig tartó ütem kezdődött meg. A jövőre vonatkoztatva a kft. bízik a pályázatban megfogalmazott, 2016. március 1-től további 10 fő és 2017. márciusától újabb 10 fő közfoglalkoztatásának állami támogatásában, melynek elbírálására a központi elképzelések, és a rendelkezésre álló források ismeretének hiányában nem kerülhetett sor.

A program megvalósítására igényelt támogatás összesen: 22.999.788.-Ft. A személyi és járulékköltségeket, illetve a dologi költségeket 100%-ban támogatja a munkaügyi központ, a program megvalósítása önkormányzati pénzbeli hozzájárulást nem igényel. A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” irányuló programban 200 fő közfoglalkoztatására nyert pályázati támogatást a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. A projektben szereplő közmunkások feladata egyrészt az önkormányzati intézmények ügyviteli feladatainak ellátása, másrészt az önkormányzat tulajdonában lévő elhanyagolt, lakótérként felszámolt ingatlanok környékének tisztán tartása, bozót, fű irtása, szemét eltakarítása, peremkerületeken lévő szintén önkormányzati tulajdonú közterületek zöldfelületeinek karbantartása, valamint ravatalozó épületek felújítása, utcabútorok javítása. A program teljes költsége 90.475.469.-Ft, melyből 82.777.569 Ft-ot a Közfoglalkoztatási Alap finanszíroz. A saját erő szükséglet 7.697.900.-Ft, melyre a forrás az önkormányzat 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Salgótarján megyei jogú város honlapja